27.10.20 Vi rådgiver dig Nyheder

NYT WHITE PAPER: Beyond buildings – buildings as a key element for sustainable cities

I takt med at urbaniseringen stiger i verdens storbyer er der et stigende fokus på, hvordan fremtidens byer skal designes for at skabe de bedste rammer for borgerne at begå sig i. I sidste uge lancerede Creative Denmark, State of Green og Danish Cleantech Hub det nye white paper Beyond Buildings, som gennem massevis af gode cases, forsøger at give sit bud på centrale elementer i fremtidens byer.

Overalt i samfundet tales der om bæredygtighed, om grønne løsninger og om klimatilpasning. Ofte taler vi dog forbi hinanden, fordi der er så mange forskellige opfattelser af, hvad bæredygtighed betyder og omfatter, og af, i hvilken grad det kan opnås. Der er til gengæld ingen tvivl om, at klodens byer bliver større og større: Mere end halvdelen af Jordens befolkning bor nu i byområder, og det spås, at dette tal i år 2050 vil være steget til 6,5 milliarder mennesker – svarende til to tredjedele. I den globale målsætning om at holde temperaturstigningen under 2 grader kan måden, vi bygger og indretter vores byer på, derfor gøre en stor forskel.

Danmark har en stolt tradition for kreativ tænkning og innovativ arkitektur, der altid er baseret på en holistisk tilgang med menneskelige behov som udgangspunkt. Simon Kollerup, Danish Minister for Industry, Business and Financial Affairs

Bygninger spiller en vigtig rolle for den globale indsats i klimakampen. Med et estimat af at bygninger er ansvarlige for op til 40% af den globale affald, og hele 39% af den energi relateret CO2 udledning, har det aldrig været vigtigere at fokusere på hvordan vi skal bygge byer der er robuste og som kan fremme folkesundheden og den overordnede livskvalitet i samfundet.

Bæredygtighed, grønne løsninger og klimatilpasning fylder meget i nutidens debat om bæredygtig byudvikling, men en central tematik herom er også, hvordan bygninger direkte har en indflydelse på livskvaliteten i samfundet og for den individuelle borger. Med den individuelle borger i centrum, gør det nye white paper op med tanken om at en bygning blot er en bygning og med et stærkt fokus på holistiske løsninger og tværgående samarbejde på tværs af det byggede miljø, præsenterer det massevis af inspirerende cases i både en dansk og international kontekst.

FIND DET NYE WHITE PAPER HER

Hvis du har spørgsmål til Beyond Buildings white paper eller til DI’s aktiviteter i USA, så tag fat i Mille Munksgaard, Advisor, DI USA, mimu@di.dk.

Danish Cleantech Hub (DI’s kontor i New York)

DI's kontor i New York har mange års erfaring som strategisk sparringspartner indenfor eksport for danske virksomheder i USA. Gennem vores lokale tilstedeværelse, store netværk og opsøgende arbejde kan vi generere resultater, der kan mærkes på bundlinjen. I USA gør DI også en ekstra indsats for at assistere det grønne Danmark. Danish Cleantech Hub New York er et offentlig-privat samarbejde mellem DI og State of Green , som både virksomheder, offentlige myndigheder og forskningsinstitutioner kan benytte. Læs mere om Danish Cleantech Hub New York her.

CREATIVE DENMARK

Creative Denmark er en not-for-profit offentlig-privat samarbejde der skaber opmærksomhed omkring danske kreative styrker internationalt. Creative Denmark arbejder for at skabe partnerskab på tværs af landegrænser, og er grundlagt af Udenrigsministeriet, Kulturministeriet, Dansk Industri, Realdania, Dansk Erhverv og Erhvervsministeriet. Læs mere om Creative Denmark her.

STATE OF GREEN

State of Green er en not-for-profit offentlig-privat organisation. State of Green faciliterer relationer med internationale interessenter, og arbejder for at drive den globale transition til et bæredygtig, ressource effektivt og low-carbon samfund. Læs mere om State of Green her.