Udviklingssamarbejder

DI arbejder med erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer i hele verden. Sammen skaber vi bæredygtig vækst og gode jobs i udviklingslande og på fremtidens vækstmarkeder.

Et sundt erhvervsliv er en forudsætning for bæredygtig vækst og gode job (FN's verdensmål nr. 8). Derfor indtager DI en aktiv rolle i dansk udviklingsbistand.

Vi bidrager med erfaringer fra det danske arbejdsmarked og viden om de betingelser, der skal være til stede for at udvikle og drive sunde virksomheder. Gennem partnerskaber med lokale erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer samt et tæt samarbejde med den danske fagbevægelse er vi med til at sikre, at bistandsmidler gør en forskel og skaber langsigtet, bæredygtig udvikling.

Danske virksomheder skaber velstand i Danmark såvel som i resten af verden. Gennem vores udviklingsprojekter har vi en unik adgang til markeder, som på kort eller lang sigt kan blive interessante for danske virksomheder, og hvor danske erhvervsinteresser kan bidrage til lokal udvikling og vækst.

DI’s udviklingssamarbejder er støttet af danske bistandsmidler og internationale donorer og foregår i hele verden. Lær mere om vores projekter ved at klikke på kortet. 

Nyheder

Publikationer

Marie Gad

Marie Gad

Chef for Global udvikling og bæredygtighed

  • Direkte +45 3377 3789
  • Mobil +45 2949 4447
  • E-mail msh@di.dk