Østafrika

Fra DI's kontor i Nairobi driver vi projekter med danske og lokale virksomheder, myndigheder og erhvervsorganisationer i Østafrika. Vores viden og netværk står altid til rådighed for vores medlemmer.

Det laver vi

Fra kontoret i Nairobi støtter DI den private sektor i Kenya, Tanzania, Uganda, Etiopien og Burundi.

Vi arbejder for at styrke bæredygtig vækst og jobskabelse i regionen ved at trække på danske erfaringer med grøn omstilling og et stærkt arbejdsmarked. 

Vi driver vores projekter i tæt partnerskab med lokale erhvervsorganisationer og samarbejder med danske og lokale virksomheder, myndigheder og NGO'er. 

Gennem mere end tyve år har vi knyttet tætte bånd til det lokale erhvervsliv og danske virksomheder i regionen for at skabe bæredygtig, økonomisk udvikling, der skaber muligheder - for lokale og danske virksomheder.

Kontoret er muliggjort gennem økonomisk støtte fra DI's strategiske partnerskabsaftale med Danida. 

Som DI-medlem kan du til enhver tid trække på vores viden og netværk i regionen. 

Følg os på LinkedIn og Twitter

 

Eksempler på vores arbejde

Klaus Lehn Christensen

Klaus Lehn Christensen

Regional Manager East Africa

Marie Gad

Marie Gad

Underdirektør

Samarbejdspartnere