14.08.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Fra isolation til integration: Vejen til inspirerende arbejdsfællesskaber

Belonging har været et af de helt store buzzwords, når det kommer til diversitet og inklusion. Men hvad betyder det at have psykologisk tryghed på din arbejdsplads og for dine medarbejderes evne til at performe? Det giver professor I etik, ledelse og iværksætteri Adeyinka Adewale fra Henley Business school sine input til her.

I vores liv bruger vi betydelig tid på arbejdet, og denne tidsinvestering får stor betydning for medarbejdere. Hvordan påvirkes en medarbejder, når de aldrig oplever at være en integreret del af arbejdsfællesskabet?

At etablere arbejdspladser, hvor alle medarbejdere føler en dyb forbindelse, indebærer en særlig indsats. Målet er ikke blot at skabe mangfoldige arbejdsmiljøer, men også at frembringe steder, hvor kreativitet, nyskabelse, trivsel og arbejdsglæde går hånd i hånd. Dette opnås bedst, når mennesker med forskellige perspektiver, holdninger og baggrunde tør mødes i deres autentiske udtryk. Derved formår vi at udforske alle muligheder og begrænser de blinde vinkler, der naturligt opstår, når alle er ens.

Af denne grund er det af afgørende betydning for virksomheder at prioritere et trygt og positivt arbejdsmiljø. Dette handler ikke blot om at opnå maksimal produktivitet fra medarbejderne, men snarere om at handle i overensstemmelse med vores menneskelige natur og værdier i samværet med hinanden, forklarer Dr. Adeyinka i denne video. 

Diversitet og inklusion er fremtiden. Den eneste farbar vej til et innovativt og konkurrencedygtigt samfund og erhvervsliv, hvor alle talenter kommer i spil. Men diversitet kommer ikke af sig selv. Det kræver prioritering og en aktiv indsats. Heldigvis er der rigtig mange danske virksomheder, der gerne vil arbejde for et mere mangfoldigt dansk erhvervsliv. Men hvad skal der til for at rykke sig fra gode intentioner til konkrete resultater?

www.di.dk/diversitet finder du råd, viden, vejledning og inspiration til, hvordan din virksomhed kan komme godt i gang eller videre i jeres arbejde med diversitet og inklusion.

ALLE TALENTER SKAL I SPIL - FÅ RÅD, VIDEN OG INSPIRATION TIL DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDE MED DIVERSITET OG INKLUSION

Læs mere

Relateret indhold