Vi rådgiver dig

God driftsledelse: 4 råd til mere tid i hverdagen

Oplever du, at du styres af hverdagens problemer? Skab mere struktur i din hverdag med fire råd, så du kan få mere tid og overskud.

leder driftsledelse
Foto: GettyImages

Oplever du, at du som driftleder styres af hverdagens problemer, men ønsker du i stedet at være den, der styrer begivenhedernes gang? Så handler det om at få opbygget en struktureret hverdag med omdrejningspunkt om fire daglige hovedopgaver: 

  • Struktur 
  • Mål 
  • Opfølgning 
  • Støtte

Skab plads til udvikling med bedre struktur

Hvis du som driftsleder gerne vil være den, der styrer begivenhedernes gang i hverdagen, bør du være opmærksom på, om alle fire elementer indgår i dine daglige rutiner. Når du begynder at implementere disse fire elementer, vil du opleve, at din hverdag bliver væsentlig lettere at håndtere og får langt færre forstyrrelser.

 

4 gode principper

Skab en klar struktur
Som driftsleder skal du sikre dig, at der er en klar struktur på arbejdspladsen og i arbejdet. Det beskrives bedst ved at tænke på en hverdag delt ind som et skoleskema, hvor det er klart, hvad der forventes af den enkelte medarbejder. Er der ikke en klar struktur, vil medarbejderne typisk prioritere det, de synes er rigtigt og ikke nødvendigvis det, der er vigtigst for virksomheden. 

Definér målet
Dernæst skal dine medarbejdere kende målet for deres arbejdsindsats, og det skal gerne være meget konkret: hvor meget, hvornår og hvor godt. Er der ikke nogen klare mål for medarbejdernes arbejde, er medarbejderne overladt til selv at definere, hvad der skal ske og nå det, de selv vurderer er nok. Det er derfor vigtigt, at du som driftsleder skaber en klar forventningsafstemning og ramme for medarbejdernes arbejde, så de ved, hvornår de er kommet i mål. 

Følg op på målene
En god proces for opfølgning på målene forhindrer forsinkelser og overarbejde i produktionen. Det er også en hjælp for medarbejderne at være klar over, om det går, som I har aftalt, og hvad I eventuelt kan gøre anderledes.

Støt medarbejderne 
Som leder skal du sikre dig at støtte medarbejderne med de ressourcer, viden og kompetencer, de har brug for, så de kan nå målsætningerne. Oplever medarbejderne ikke, at de får den nødvendige støtte, bliver de mindre tilbøjelige til at fortælle om problemer, og det gør i sidste ende processer og arbejdsgange unødvendigt tunge.

Få et skræddersyet forløb

I DI kan vi hjælpe dig med at afdække dit potentiale og vise dig, hvordan du kan indfri det. Vi kan også sammensætte et individuelt konsulentstøttet forløb, hvor vi udarbejder en handlingsplan, der tager udgangspunkt i dine medarbejderes udfordringer, og som ved opfølgning sikrer, at planen implementeres. Kontakt os og hør mere om, hvordan du kan få sparring.

Mark Fisker

Mark Fisker

Chefkonsulent

Relateret indhold