Vi rådgiver dig

Medarbejderfleksibilitet: Få mere ud af din arbejdskraft

Når du øger din medarbejderfleksibilitet, står du stærkere overfor udsving i markedet og efterspørgslen. Læs mere om, hvordan.

Medarbejderfleksibilitet fleksible medarbejdere
Foto: GettyImages

Hvor fleksible er dine medarbejdere?

De færreste virksomheder har et klart billede af den forskel, som medarbejderfleksibilitet kan gøre for dem. Det kan få store konsekvenser for virksomheden: Man kan have svært ved at følge med efterspørgslen eller have et for højt omkostningsniveau, fordi det er svært at udnytte ressourcerne optimalt.

Når man styrker sin medarbejderfleksibilitet, handler det om at uddanne sine medarbejdere, så man hele tiden kan bemande flaskehalse og kunne skalere op og ned i et passende behov.

Erfaringer fra en konkret case

Risikoen opstår, når man ikke forstår konsekvensen af udsving i efterspørgslen på grund af sæsonbetonet varer eller en almindelig variation i kunderne og markedet.

Et virkeligt eksempel fra et DI-medlem viser, at man i en virksomhed over tre år fra 2008-2011 oplevede et fald i aktivitetsniveauet på 33%, hvilket svarer til et fald fra 400 til 270 maskiner om året. I én af afdelingerne med ca. 60  faglærte og ufaglærte medarbejdere, lykkedes det at øge medarbejderproduktiviteten med 30%. Dette skete ved at fordoble medarbejdernes kompetencer i perioden, identificere flaskehalse, fokusere på produktiviteten og anvende medarbejdernes kompetencer målrettet.   

Lavere gennemløbstider og mere arbejdskraft

I mange virksomheder oplever man til tider, at det er svært at skaffe arbejdskraft. Her vil den øgede fleksibilitet gøre det lettere at flytte medarbejdere hen, hvor arbejdet er. Det vil også betyde, at jeres gennemløbstid falder, og at du kan få mere igennem med de samme ressourcer.

I tider med et lavt aktivitetsniveau er man tilbøjelig til at skille sig af med medarbejdere, fordi der ikke er nok arbejde til dem. Her vil dine meget fleksible medarbejdere betyde, at du vil kunne opretholde en høj produktivitet med et lavere antal medarbejdere. Der er tale om en langsigtet indsats og du skal derfor være tålmodig, men det betaler sig i længden.  

Gode råd

Det er en god idé at starte med at opstille nøgletal for jeres niveau i dag i forhold til medarbejderfleksibilitet og den generelle produktivitet. Derefter bør du træne medarbejderne til flaskehalsene i virksomheden og endelig løbende følge udviklingen og bemande dine flaskehalse så længe, det er nødvendigt.  

Få et skræddersyet forløb

I DI kan vi hjælpe dig med at afdække dit potentiale og vise dig, hvordan du kan indfri det. Vi kan også sammensætte et individuelt konsulentstøttet forløb, hvor vi udarbejder en handlingsplan, der tager udgangspunkt i dine medarbejderes udfordringer, og som ved opfølgning sikrer, at planen implementeres. Kontakt os og hør mere om, hvordan du kan få sparring.

Mark Fisker

Mark Fisker

Chefkonsulent

Relateret indhold