Vi rådgiver dig

Modulær forsyningskæde

Med modularisering kan du reducere gennemløbstiden og lagerbindinger samtidig med lavere produktionsomkostninger.

Modularisering i supply chain

Modulær produktion

I den traditionelle virksomhed er der ofte et stort katalog af produkter og reservedele, som bliver produceret ud fra forecasts og kundeordrer. Når der kommer specielle kundeønsker, kræver dette omstilling af produktionen, indkøb, montage m.m. samt re-planlægning. Det skaber en lang og omkostningstung produktionsproces, hvor kunderne ydermere kan opleve forlængede leveringstider og svingende kvalitet samtidig med at produktionsomkostningerne stiger.

Med modularisering er produktionen af moduler kendt både hvad angår kvalitet, produktionstid og omkostninger. Indkøb kan sikre bedre indkøbspriser på større volumen, produktionsplanlægning kan tilpasses aftrækket og modularisering muliggør automatisering af store dele af produktionen.

 

Eksempler

  • Det samme chassis kan benyttes til forskellige vaskemaskiner
  • De samme elektriske komponenter kan bruges til mange forskellige produkter
  • På samme montagelinje kan der fremstilles mange forskellige kundeprodukter

Reduceret gennemløbstid

Når et produkt er modulært opbygget med kendte moduler, vil det betyde at tegninger, indkøb, programmer samt produktions- og montageprocesser er fastlagte på forhånd. Dermed kan arbejdet sættes i gang via kendte styklister.

Når der ikke ændres på de kendte dele, kan dette reducere gennemløbstiden for de enkelte moduler og det samlede produkt. Det begrænsede antal dele skaber ydermere en mere effektiv produktion og reducerer lageromkostningerne.

Lavere produktionsomkostninger

Det er med modularisering muligt at sænke produktionsomkostningerne, fordi der produceres med kendte emner. Det begrænsede antal emner i forsyningskæden gør det nemmere at automatisere produktionen, minimere kvalitetsfejl og øge produktiviteten. 

Desuden bliver det lettere at producere ”just-in-time” med kraftige reducererede lagerbindinger.

Traditionel forsyningskæde

Modulær tilgang

Fremstilling foregår individuelt ud fra kopierede, rettede eller nyoprettede tegninger og styklister

Fremstilling foregår via kvalitetssikrede tegninger og styklister samt kendte produktionsprocesser

Mange forskellige emner, dele og færdigvarer på lager

Færre komponenter, dele og færdige produkter på lager

Mange tegninger og styklister med fejl, der ikke rettes eller bliver vedligeholdt

Færre tegninger og styklister, som er kvalitetssikrede og kræver mindre vedligeholdelse

Martin Strand

Martin Strand

Chefkonsulent

Relateret indhold