22.10.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Lean ruster os til fremtiden og sikrer en bæredygtig produktion

MÅNEDENS MEDLEM – DI’s afdeling for Ledelsesudvikling inviterer hver måned en medlemsvirksomhed til at åbne dørene og give os et indblik i arbejdet med at udvikle og optimere virksomheden. Månedens medlem er Micro Technic. CEO Frank Max Laursen giver et indblik i, hvordan virksomheden fremtidssikrer produktionen.

Lean og Industri 4.0 er et strategisk indsatsområde i Micro Technics produktion. Arbejdet med at optimere produktionen tjener flere formål. Dels skal det sikre, at Micro Technic forbliver en spiller på markedet, men det skal også sikre bæredygtighed og medarbejderengagement. Vi har spurgt CEO Frank Max Laursen om, hvordan han fremtidssikrer virksomheden.
 

Hvordan bruger I Lean i hverdagen?

Lean er en integreret del af vores mindset lige fra design til produktion. Vi anvender de fem Lean-principper og de syv spildtyper til at identificere vores forbedringspotentialer i værdikæden (opgaver og projekter). Opmærksomheden er ikke kun rettet mod de varer, der er i bevægelse, men i høj grad også de varer, der står stille - hvordan skaber vi noget flow omkring disse. Derudover arbejder vi på at skabe synlighed omkring vores mål og processer, så alle ved, hvor vi har forbedringsmuligheder. På sigt vil vi gerne arbejde mere målrettet med de enkelte leanværktøjer, hvor det giver mening.
 

Hvilke strategiske overvejelser har I haft i ledelsen omkring jeres arbejde med Lean?

Virksomheden har i en årrække kigget traditionelt på optimeringen af processerne. Ved anvendelsen af Lean-tankegangen har vi nu også fået fokus på processen mellem de opgaver, vi normalt automatiserer. Vi er endvidere i gang med at identificere de ikke-værdiskabende aktiviteter, så de kan elimineres. Derudover ser vi en stor fordel i at engagere medarbejderne i både opgavegenerering og -løsning. Det skaber mere arbejdsglæde og motivation for at løse opgaver i organisationen.
 

Hvordan bruger I Lean som konkurrenceparameter?

Lean anvendes til at sikre, at vi har en konkurrencedygtig virksomhed, der kan levere højeste kvalitet med kortest mulige leveringstid. Ikke værdiskabende opgaver bliver identificeret og elimineret, så vi sikrer lave omkostninger for vores kunder. Derudover anvender vi også Lean-værktøjerne og -tankegangen, når vi vejleder vores kunder, og har eksempelvis stort fokus på spild i vores box-build proces. Vi kan vejlede kunden således, at produktet kan designes med kun en montage-retning, så kunden får et produkt af en højere kvalitet og lavere kost. Vejledning sker tidligt i processen, inden prototyperne, og skaber ofte et langt bedre slutprodukt.
 

Hvilken rolle spiller bæredygtighed for jeres strategiske overvejelser?

Bæredygtighed udgør en stadig større del af vores strategiske overvejelser. Vi arbejder med bæredygtighed på to fronter: internt og eksternt. På det interne plan handler det om at gennemgå virksomhedens samlede ressourceforbrug lige fra strøm til plast, varme og affald. Vi ønsker at vores produktion sætter mindst mulige spor på vores klima og miljø. På det eksterne plan er det specielt verdensmål 9 og 12, som vi byder ind på. Det er i særlig grad vores IoT-produkter, som kan hjælpe med at skabe bæredygtige løsninger hos kunderne, når vi kan overvåge, styre og levere data til at træffe bedre beslutninger.
 

Hvad oplever du som fremtidens største markedsudfordringer?

Svært spørgsmål – der er mange udfordringer, som skal løses på tværs af hinanden. Vi ønsker at fastholde produktionen i Danmark, da vi ellers ikke vil kunne udvikle det videnssamfund, som vi alle ønsker. Deri ligger der blandt andet en udfordring i at kunne tiltrække arbejdskraft til manuelle opgaver. Vi har brug for folk med hænderne skruet rigtigt på. Derfor så vi gerne at politikerne arbejdede mere seriøst med at gøre det nemt for virksomhederne at tiltrække arbejdskraft fra udlandet, lige fra teknikere til ingeniører og specialister. Udfordringen er, om vi kan udnytte det kæmpe vækstpotentiale, som en virksomhed af vores type har, når den tilgængelige arbejdskraft ikke er til stede.
Endvidere, så oplever vi rigtig mange udenlandske leverandører, som ønsker at bidrage til digitaliseringen af dansk industri - en udfordring som vi hilser velkommen. Vi mener dog, at qua vores kendskab til de udfordringer, danske industrivirksomheder står over for, sammen med vores know-how inden for IoT, digitalisering og Industri 4.0, at vi har solid platform at stå på. Men vi skal have markedsført vores ydelser bedre og simpelthen ud på landevejen.
 

Hvilke værktøjer ud (over Lean) benytter I til at fremtidssikre virksomheden?

Vi arbejder meget med at integrere alle vores produktionsmaskiner til virksomhedens ERP-system, altså begrebet Industri 4.0. Vi får i dag masser af data fra disse maskiner, som gør os i stand til at træffe bedre beslutninger om eksempelvis service, produktionsplanlægning samt ressourceallokering. Desuden arbejde vi med alle vores processor inden for vores indkøb, salg og planlægning, hvor vi via værktøjer i vores ERP-system får langt større transparens i virksomheden.
 

Hvor får I sparring til at fremtidssikre virksomheden?

Vi er en del af ret mange netværk, blandt andet Odense Robotics Core netværk, hvor vi sparrer med nogle af verdens bedste virksomheder inden for robot-teknologi. Vi har også meget glæde af de arrangementer, netværk og uddannelser, der foregår i Dansk Industri og i FFI. Derudover bruger vi af konsulenter, som er specialister inden for deres felt, herunder marketing, rekruttering og specifikke udviklingsopgaver.

 

     

Micro Technic

Micro Technic blev stiftet i 1977. Micro Technic arbejder inden for tre forretningsområder: Elektronikunderleverandør (EMS), elektronikudvikling og IoT-produkter. Virksomheden beskæftiger 63 medarbejdere.

Skrevet af:

Helle Gram