Getty Images
10.06.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Nyt samlingspunkt for kreative virksomheder

De kreative erhverv udgør en stor mangfoldighed af virksomheder på tværs af adskillige brancher, og favner i princippet alt fra møbler og interiør til reklame og interaktivt design. Det samles nu i en ny indsats i DI under navnet DI Kreative Erhverv.

Trods vidt forskellige kompetencer, samler de kreative erhverv sig om en række interesser og udfordringer, som DI, med indsatsen for kreative erhverv, vil adressere. Fokus for DI Kreative Erhverv er derfor:

  • Internationalisering
  • Rettigheder
  • Design og designkompetencer
  • Digitalisering
  • Bæredygtighed

En tværgående indsats

En fuld realisering af de kreative erhvervs vækstpotentiale forudsætter en målrettet og tværgående indsats. DI Kreative Erhverv arbejder på tværs af DI som organisation, og samler de services, produkter og ekspertiser som er vigtige for kreative virksomheder. Gennem DI Kreative Erhverv får du derfor overblik over DI’s samlede viden og ekspertise indenfor international markedsudvikling og salg, håndtering af rettigheder, bæredygtighed og certificeringer, e-handel og digitalisering.

Tilbud målrettet kreative erhverv

Med kreativitet som omdrejningspunkt udvikler og målretter DI Kreative Erhverv tilbud, der hjælper dig til at udvikle din forretning. Det betyder, at vi bestræber os på at tilbyde relevante events og webinarer, samt internationale fremstød og messer, der giver dig mulighed for at udbygge dine samarbejdsrelationer på nye eksportmarkeder.

Se blandt andet: Creative Summit 2021.

Vi arbejder med dine ideer og behov

Som en tværgående indsats fungerer DI Kreative Erhverv som et add-on til de services, som DI’s øvrige brancheforeninger leverer. Det betyder at du, som medlem, aktivt kan bidrage til at påvirke udviklingen i DI Kreative Erhverv ved at kontakte os med ønsker til fremtidige indsatser, events eller andet af relevans for din virksomheds aktuelle dagsorden.

En synlig indsats med impact

Med DI Kreative Erhverv sikrer vi et stærk udgangspunkt for, at de kreative erhvervs vækstpotentiale kan realiseres. Gennem politisk interessevaretagelse, ekspertviden på centrale agendaer, global rækkevidde og gode internationaliseringsmuligheder, vil vi sikre de bedste mulige vækstbetingelser for kreative erhverv.

Find os her. 

Skrevet af:

Lise Thomsen

Relateret indhold