Vi rådgiver dig

New Danish Design

Et bidrag til samtalen om en ny dansk designpolitik.

Vores hjem og museer er fyldt med fantastiske eksempler på verdenskendt dansk design fra de seneste 100 år. Det er en fundamental del af vores kulturarv. Men hvilken rolle vil dansk design spille i de næste 100 år? Lad os vove pelsen, vende blikket, og sammen øjne fremtidens danske design!

Vi tror på, at morgendagens danske design vil bygge videre på vores stærke designtradition. I fremtiden vil dansk design fortsat have fokus på at løse menneskelige behov, have blik for det særlige og poetiske i det hverdagslige og ikke mindst være udtryk for etiske værdier som fællesskaber og relationer. Men fremtidens danske design vil også gribe fat i langt større og mere komplekse samfundsmæssige udfordringer – fra etisk AI til grøn energirevolution og en sund og værdig alderdom. Vi tror på, at design er løsningen, og at vores værktøjskasse løbende vil vokse, når vi bevidst og målrettet begynder at designe komplekse sociotekniske systemer.

Hvad var dansk design?

Nævner man dansk design vil manges første tanke være unikt udformede lamper og elegante møbler. Vi er måske det eneste land i verden, hvor navnene på mindst tre af landets stoledesignere ligger på vores kulturelle rygrad. Og som dansker (eller borger i middelklassen eller højere i resten af verden) er der en vis sandsynlighed for, at din gode smag kommer til udtryk gennem en omhyggeligt kurateret samling af danske designikoner i dit hjem – omsorgsfuldt brugt og overleveret gennem flere generationer.

Du kan købe bøger og besøge museer, der udvælger, samler og fremviser dansk design – dansk design i efterkrigstidens Amerika, et udvalg af "de 100 bedste danske designs", utallige bøger om danske stole, forholdet mellem kunst og design, dansk keramik, danske tekstiler og listen fortsætter i nærmest det uendelige. Og det er endda før, vi er begyndt på dansk arkitektur – klassisk, nutidig, moderne (eller postmoderne) dansk arkitektur, forholdet mellem det danske samfund og dansk arkitektur eller en ny fortolkning af sommerhuset.

Så har vi brug for endnu en stol? Endnu en lampe? Eller endnu en måde at bygge byhuse på? Måske. Men før vi diskuterer, hvad vi vil designe i fremtiden, så lad os først se på hvad, hvorfor og hvordan vi designede før i tiden.

Hvad designede vi?

Dansk designs mest berømte kendetegn er formentligt fokusset på hverdagsobjekter. Jo mere almindelig en genstand er, desto vigtigere er den for vores liv. Borde, stole, lys, tøj, huse – mangler en enkelt af disse, vil det kunne mærkes. Men omfanget, af det vi designer, er gradvist vokset til at blive langt mere komplekst og abstrakt (fx fra huse til bydistrikter). Denne udvikling er helt naturlig, da udfordringerne i vores nuværende tidsalder bliver både mere systemiske og mere ekstreme. Af den grund er dansk design mere relevant end nogensinde før. Dansk designs fokus på struktureret problemløsning, menneskelige behov, at finde det særlige i det almindelige kombineret med en stærk etisk dimension, er byggestenene for en utopisk, men opnåelig fremtid.

Hvorfor designede vi?

Vi designede for at gøre verden omkring os til et bedre sted – og det gør vi stadig. Dansk design er mere og andet end blot "forskønnelse" af hverdagsobjekter. Tværtimod forstår dansk design betydningen af hverdagsobjekterne og -aktiviteterne i vores liv. Det er design, der spørger, hvordan vores verden skal være for, at vi opnår en bedre livskvalitet. Design stiller spørgsmål til vores fysiske omgivelser, hvordan vi interagerer med dem og med hinanden. Vi designer lamper, så de producerer et varmt, ikke-blændende lys, der kaster bløde skygger. Vi designer stole til at blive fysiske artefakter af ideer om funktionalitet, håndværk og vores forhold til verden omkring os og hinanden. Dansk arkitektur og byplanlægning realiserer ideer om fællesskab gennem beton, mursten og glas. Godt design gør verden til et bedre sted.

Hvordan designede vi?

Designpraksis er ikke en ensartet størrelse. På samme måde som medicinske eller juridiske professioner kommer den i en række forskellige specialiseringer. Der er dog fire grundlæggende aspekter, som (de fleste) danske designere omfavner og som gælder både  dengang og  nu:

For det første er dansk design en struktureret anvendelse af metoder til at løse et eksisterende problem. Designere overvinder bevidst individets begrænsede udsyn ved at udvikle og benytte gennemtænkte metoder og samarbejde. Dette inkluderer blandt andet metoder til at indsamle viden om behovene hos et bredt spektrum af interessenter eller systemiske metodikker, der kan koordinere samskabelse, der fører til løsninger, der ville have været umulige at skabe for den enkelte.

For det andet har det centrale formål med dansk design været at imødekomme menneskelige behov. Dansk design trækker på adfærds- og organisationspsykologi for at kunne identificere og tilgodese menneskelige behov gennem designaktiviteter. Vi har udviklet metoder til at indhente og teste de reelle brugerbehov og -krav for at være i stand til at indarbejde dette i vores design. Udover at opfylde menneskelige behov er et andet vigtigt aspekt at inddrage brugeren i designprocessen. Vi designer sammen med vores brugere og andre interessenter – som på den måde bliver aktive deltagere i udviklingen af løsningen.

For det tredje finder dansk design det ualmindelige i det almindelige og poesien og dybden i hverdagen omkring os. Dansk design fokuserer på objekter og aktiviteter i vores hverdagsliv, og er på én gang utopisk og realistisk. Både i arbejdet med materialer og mennesker fokuserer dansk design på de iboende egenskaber i stedet for at ændre og underlægge verden designerens abstrakte idéer. Samarbejdet er i centrum. Dansk design giver os en meningsfuld forbindelse til. den verden vi lever i. Vi designer huse til det gode familieliv; byer, der ikke er afhængige af biler; produkter, der er cirkulære og energisystemer, der er miljøvenlige.

For det fjerde og sidste, men ikke mindste, er dansk design en manifestation af danske værdier. Det er i sig selv etisk. Dansk design udnytter vores erfaring som et lille land med nærhed til alt og forståelse for andre. Vores design understreger empati, relationer og – kompromis. Det udspringer af en forståelse for individets rolle i fællesskabet. Det vokser ud af Danmarks demokratiske og egalitære, måske endda anti-autoritære værdier. Dansk design er tilgængeligt for alle i samfundet, og gavner alle i samfundet.

Men hvad vil dansk design være i fremtiden?

Design gør verden til et bedre sted. Hvad betyder det for fremtiden for dansk design?

Hvorfor vi designer i dag og i morgen: Designs rolle var, og vil fortsat være, at omdanne utopiske idéer til den bedst mulige version af virkeligheden. Det betyder, at vi gennem vores design, efterlader verden som et bedre sted for alle. Dansk design stræber ikke blot efter at skabe miljømæssig bæredygtighed og cirkularitet; dansk design ønsker at skabe et levende økosystem. Dansk design ønsker ikke kun at maksimere profit og gøre os til ivrige forbrugere, men stræber efter at skabe et afbalanceret økonomisk system, der kan forene kapitalismens fordele med vores menneskelige behov. Og dansk design accepterer ikke vores nuværende virkelighed, men stiller konstant spørgsmål til, hvordan en mere retfærdig og omsorgsfuld verden kan se ud. Det er grunden til, at vi designer i dag og i morgen.

Hvordan vi designer i dag og i morgen: Vi vil fortsætte med at forbedre vores værktøjskasse til at løse problemer, gøre menneskers og planetens behov til det centrale mål for vores designaktiviteter og skabe inkluderende metoder, hvor alle bliver medskabere af vores fælles løsninger. Men vi vil også lære at designe løsninger til helt nye udfordringer: Vi vil designe løsninger til vilde problemer, dvs. problemer, der er nær umulige at få greb om, hvis vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske - de er for komplekse til at kunne forstås enkeltvis. Vi vil altså lære at designe løsninger til klimaforandringsudfordringer, sociale uligheder og global konflikt. Vi er allerede i fuld gang – naive og fulde af ambition – med at designe politikker, sociale programmer og byer uden kriminalitet. Det er svært og vi har meget at lære, men vi bliver bedre dag for dag. Design af sociale transformationer vil blive en vigtig del af vores designværktøjskasse. Det er sådan, vi designer - i dag og i morgen. 

Hvad vi designer i dag og i morgen: Vi er ikke længere  tilfredse med at designe gode produkter og huse. Vi skubber konstant grænserne for, hvordan vi kan designe komplekse, tekniske og sociale systemer. Hvordan designer vi sammen nye teknologier, nye forretningsmodeller og en ny politik? Og hvordan gør vi det uden at fokusere på at maksimere profit, men i stedet på at maksimere samfundsmæssigt velvære (men med profit samtidigt?). Før i tiden gjorde vi det evolutionært - i små skridt. Tænk eksempelvis på udviklingen af vores telefon- eller jernbanenetværk. Eller på udviklingen af Den Europæiske Union i løbet af de sidste 75 år. Eller på de 200 år det tog os at bygge det energisystem, vi har i dag. Nu presser forandringerne sig på og det samfund og den verden vi kender, skal omtænkes på blot få år. Her kommer designværktøjskassen i spil.

Kan det lade sig gøre?

Det korte svar er: Ja. For vi gør det allerede, og vi bliver hele tiden bedre.

Eksempelvis var Danmark et af de første lande (hvis ikke det første), hvor udviklerne af avancerede AI-systemer skabte et etisk manifest. Det danske AI-løfte indledtes allerede i 2020 (hvilket er forhistorisk tid i AI-sammenhæng) med sætningen: “AI skal udvikles til samfundets bedste”. Rigshospitalet har sammen med 2021.ai udviklet chatbots til at besvare kræftpatienters spørgsmål. Det er ikke kun en yderst vigtig opgave, men også en der kræver nye niveauer af ansvar i udvikling og overvågning af AI-systemer. Dansk designet AI vil være benchmarken for troværdige og etiske AI-systemer.

Mens resten af verden erklærede, at global søfart er en sektor, der er svær at mindske, og som derfor burde udelukkes fra indsatsen for at reducere CO2-udledning, gik Danmark i gang. I Danmark blev Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping skabt. To år senere havde de designet en løsning, der bygger på globalt samarbejde, tilgodeser interessenternes behov, har genopfundet globale reguleringer og skabt en forretningsmodel, der fremmer minimering af CO2-udledning. Vi er altså i fuld gang med at bruge design til at løse politiske udfordringer.

Fremtidens danske design er båret af en fundamental tro på, at vi kan anvende de værdier, der har været med til at forme dansk design til fortsat at samarbejde om at skabe konkrete og implementerbare løsninger på nogle af de største samfundsmæssige problemer. Vi ser det ske over en bred kam – hos selvstændige designere, bureauer, virksomheder og fonde og tænketanke tages der livtag med de store problemer gennem fællesskab og samarbejde: Dansk design er nemlig ikke blot i stand til at inddrage og lytte til alle interessenter, men også aktivt at facilitere samarbejde og skabe fælles løsninger. Dansk design vil i fremtiden være et forbillede for, hvad gennemtænkt designede og tillidsfulde partnerskaber kan opnå.

Vi tror på, at Danmark er klar til endnu en gang at vise verden, hvad godt design egentligt betyder.

Skrevet af:

Lise Thomsen, Josef Oehmen (DTU Design), Henrik Lübker (Design denmark) & Sigge Winther Nielsen (INVI -Institut for Vilde Problemer)

Relateret indhold