Uddannelsesklausuler

En udannelsesklausul kan sikre jer i forhold til en medarbejder, der forlader virksomheden kort tid efter at have gennemført et dyrt uddannelsesforløb betalt af virksomheden. I kan her få inspiration til, hvordan I på forhånd kan lave en aftale med medarbejderen om tilbagebetaling i sådanne tilfælde.

Aftaler om et uddannelsesforløb kan nedskrives i:

  • en ansættelseskontrakt
  • et tillæg til en ansættelseskontrakt
  • i en særskilt aftale.

Uddannelsesklausulen dokumenterer, at virksomheden betaler en medarbejders uddannelse helt eller delvist, forudsat at medarbejderen gennemfører uddannelsen og ikke siger op inden for en aftalt periode.

Hvis medarbejderen alligevel vælger at sige op, indeholder uddannelsesklausulen en tilbagebetalingspligt eller modregningsadgang i lønnen for en del af omkostningerne til uddannelsen.

En uddannelsesklausul begrænser medarbejderens mobilitet på arbejdsmarkedet. Den kan dog ikke sidestilles med konkurrenceklausuler eller kundeklausuler og er derfor ikke omfattet af de særlige regler, der gælder for disse i lov om ansættelsesklausuler.

Uddannelsesklausulen er relevant ved dyre uddannelsesforløb

En uddannelsesklausul er relevant inden for brancher, hvor medarbejderne gennemgår et dyrt uddannelsesforløb i relation til  deres arbejde. De kendes blandt andet fra forsvarets uddannelse af piloter.

Det kan også være hensigtsmæssigt med en uddannelsesklausul på områder, hvor virksomheder betaler betydelige udgifter til en kompetencegivende uddannelse f.eks. en MBA-uddannelse.

Har en medarbejder sagt op kort efter et mindre kursusforløb, kan virksomheden ikke kræve at få udgifterne betalt tilbage.

Uddannelsesklausulen får virkning, hvis medarbejderen siger op, før den aftalte periode er udløbet, eller hvis medarbejderen springer fra under forløbet.

Indhold i uddannelsesklausul

En uddannelsesklausul skal typisk indeholde:

  • Hvilken uddannelse klausulen omfatter.
  • Hvor lang tid klausulen skal gælde. 
  • Hvilke udgifter virksomheden skal betale, og hvilke udgifter medarbejderen selv skal betale, f.eks. uddannelsesgebyr, løn, diæter, fortæring, transport og hotel. 
  • Hvordan tilbagebetalingen skal finde sted, hvis medarbejderen fratræder før tid. 
  • Hvad der skal tilbagebetales. Skal tilbagebetaling ske udelukkende af kursusudgifter/uddannelsesgebyr eller også af løn, diæter, fortæring, overnatning og rejseudgifter med videre.

Skabeloner

Få skræddersyet en uddannelsesklausul

Hent

Artikel opdateret den 01.04.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.