Vi rådgiver dig

Bibeskæftigelse

Efter 1. juli 2023 må virksomheder ikke længere forhindre ikke-overenskomstdækkede medarbejdere i at tage bibeskæftigelse eller behandle medarbejdere ugunstigt, fordi de har bibeskæftigelse, hvis de fortsat kan udføre deres arbejde uden ulempe for virksomheden. Dette gælder uanset, om medarbejderen er funktionær eller ikke-funktionær, men alene hvis medarbejderen ikke er dækket af en overenskomst.

Bibeskæftigelse generelt

Som følge af medarbejderens loyalitetsforpligtelse overfor jer som arbejdsgiver, er det altid forbudt for en medarbejder – overenskomstdækket eller ej - at påtage sig arbejde med - eller i - en konkurrerende virksomhed, uanset de nye regler pr. 1. juli 2023, og uanset om I har nævnt bibeskæftigelse eller ej i ansættelseskontrakten.

Foruden medarbejderens almindelige loyalitetspligt, der forhindrer konkurrerende arbejde, kan I have et ønske om at afskære eller begrænse medarbejderens mulighed for at påtage sig bibeskæftigelse. Dette er dog ikke længere muligt at forbyde helt generelt for de ikke overenskomstdækkede medarbejdere grundet det nye direktiv om arbejdsvilkår, som EU vedtog i juni 2019.

EU-direktivet er implementeret i dansk ret i den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår og træder i kraft den 1. juli 2023.

I må dog fortsat godt gøre medarbejderen opmærksom på, at hvis omstændighederne ved det pågældende arbejde, herunder hensyn til sundhed og sikkerhed, beskyttelse af forretningshemmeligheder eller hensynet til at undgå interessekonflikter, indebærer, at beskæftigelsen er uforenelig med arbejdet hos jer, så er det fortsat forbudt.

Ønsker I et indsætte et afsnit herom i ansættelseskontrakten, så benyt DI DOCS - Skabelon til tillæg til ansættelseskontrakt - DI (danskindustri.dk), og vælg muligheden om bibeskæftigelse.

Deltidsansatte

For deltidsansatte og ikke overenskomstdækkede medarbejdere kan det være særlig relevant at indsætte et sådan afsnit i ansættelseskontrakten, idet medarbejderen sandsynligvis kan have behov for at supplere sin indkomst med anden indkomst.

I kan I så fald sikre jer, at medarbejderen, uagtet at vedkommende er berettiget til at vælge bibeskæftigelse, gøres opmærksom på, at beskæftigelsen ikke må være uforenelig med arbejdet hos jer.

Kontakt straks DI for nærmere rådgivning, hvis I konstaterer, at en medarbejder har påtaget sig bibeskæftigelse i strid med hensynet til sundhed og sikkerhed, beskyttelse af forretningshemmeligheder eller hensynet til at undgå interessekonflikter, eller fordi det ikke er foreneligt med pligten til at være loyal overfor jer.

Bibeskæftigelse i ansættelseskontrakten – før og efter 1. juli 2023

Hvis I har ikke-overenskomstdækkede medarbejdere, der har et forbud mod at tage bibeskæftigelse i deres nuværende ansættelseskontrakt, anbefaler DI, at I udarbejder et tillæg til medarbejdernes ansættelseskontrakt, hvor det fremgår, at medarbejderen kan påtage sig bibeskæftigelse, medmindre omstændighederne ved det pågældende arbejde, herunder hensyn til sundhed og sikkerhed, beskyttelse af forretningshemmeligheder eller at undgå interessekonflikter, indebærer, at beskæftigelsen er uforenelig med ansættelsesforholdet hos jer.

Det er således ikke nødvendigt at give medarbejderne en helt ny ansættelseskontrakt, medmindre de anmoder om det. Tillægget vil fungere som en gyldig juridisk del af den eksisterende ansættelseskontrakt.

DI DOCS - Skabelon til tillæg til ansættelseskontrakt - DI (danskindustri.dk)

Hvis I har medarbejdere dækket af industriens overenskomster, behøver I ikke udarbejde et tillæg om bibeskæftigelse, idet minimumsrettighederne ikke er gældende for disse medarbejdere. Dette gælder også, selv om medarbejderne dækket af industriens overenskomster skulle have et generelt forbud om bibeskæftigelse i deres kontrakter.

Skabeloner

Ændring af ansættelsesvilkår - tillæg til ansættelseskontrakt

Hent

Skabeloner

Skabelon til funktionærkontrakt uden overenskomst

Hent
For medlemmer

I dybden med bibeskæftigelse

Få svar på, hvad der gælder af regler om bibeskæftigelse for forskellige medarbejdergrupper, herunder om hvor omfattende jeres forbud om bibeskæftigelse må være, om medarbejderen skal have samtykke til bibeskæftigelse, om personalepolitik om bibeskæftigelse – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 26.05.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.