Vi rådgiver dig

Erhvervskandidater

Med indførelsen af erhvervskandidatuddannelserne den 1. januar 2018 har virksomheder nu mulighed for at ansætte en studerende med relevant bacheloruddannelse i en tidsbegrænset stilling på mindst 25 timer om ugen i en periode på fire år. Sideløbende følger den studerende undervisning på kandidatuddannelsen.

Fireårige kandidatuddannelser

En erhvervskandidatuddannelse kan søges af studerende, der har gennemført en relevant bacheloruddannelse inden for en af de videregående uddannelser, der fremgår af Uddannelses- og Forskningsministeriets liste over erhvervskandidatuddannelser.

Se oversigt over erhvervskandidatuddannelser 

Til forskel fra en almindelig kandidatuddannelse, der varer to år, varer en erhvervskandidatuddannelse fire år. Det er et krav, at undervisningen kombineres med et sideløbende job på mindst 25 timer om ugen. Formålet med den nye type kandidatuddannelse er at skabe en bedre kobling mellem job og studie.

Nye regler om akademiske erhvervsoverbygningsuddannelser

Folketinget vedtog i juli 2019 en ny lov, der giver universitetsstuderende mere fleksible uddannelser og flere muligheder for at tilrettelægge deres uddannelse. Det betyder bl.a., at studerende nu kan gennemføre et-årige akademiske overbygningsuddannelser.

Den akademiske overbygningsuddannelse kan gennemføres på deltid som en akademisk erhvervsoverbygningsuddannelse. Uddannelsen gennemføres med en tilpasset halv tidsramme, dvs. på to år.

Kombination af akademisk viden og praktisk arbejde

I modsætning til en kandidatuddannelse på fuldtid giver erhvervskandidatuddannelser mulighed for at kombinere akademisk viden med praktisk arbejde.

Det kan have stor nytteværdi for den enkelte virksomhed, at erhvervskandidaten kommer med den nyeste viden inden for et område, som virksomheden er særligt interesseret i, eller som de ønsker at oparbejde kompetencer inden for.

Ansættelse af en erhvervskandidat minder med ganske få undtagelser om en ordinær ansættelse, dog med den forskel, at der er visse regler i uddannelseslovgivningen, der skal være opfyldt, før der kan etableres et ansættelsesforhold.

Der skal blandt andet udarbejdes en ansættelseskontrakt og en stillingsbeskrivelse, som skal godkendes af uddannelsesstedet. 

Betingelser for ansættelse af en erhvervskandidat

Erhvervskandidatbekendtgørelsen fastsætter en række betingelser for indgåelse af et erhvervskandidatforløb for både den studerende og virksomheden.

Det er blandt andet en betingelse, at der senest ved studiestart foreligger dokumentation fra virksomheden for, at både virksomhed og den studerende er bekendt med formål og vilkår for et erhvervskandidatforløb.

Derudover er det en betingelse, at der udarbejdes en beskrivelse af sammenhængen mellem ansættelsen og uddannelsen samt den forventede arbejdstid i stillingen.

Det betyder i praksis, at virksomheden og den studerende i god tid inden ansættelsen skal have afstemt forventninger til indholdet i stillingen og til sammenhængen til den erhvervskandidatuddannelse, som den studerende har søgt om optagelse på.

Ansættelseskontrakt og stillingsbeskrivelse

DI har udarbejdet en skabelon til en ansættelseskontrakt, som virksomheder og studerende med fordel kan benytte med henblik på at aftale løn- og ansættelsesvilkår i erhvervskandidatforløbet.

Skabelonen til ansættelseskontrakten er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i lov om ansættelsesbeviser og giver mulighed for at til- eller fravælge eventuelle yderligere vilkår, som du mener, skal gælde i ansættelsesforholdet.

Ansættelseskontrakten lægger for eksempel op til, at der skal udarbejdes en stillingsbeskrivelse, der nærmere beskriver sammenhængen mellem stillingen og erhvervskandidatuddannelsen, og at denne skal indgå som en integreret del af ansættelseskontrakten.

Dermed vil ansættelseskontrakten tillige kunne tjene som grundlag for dokumentation af ansættelsesforholdet over for uddannelsesinstitutionen.

Vil du vide mere om ordningen?

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet en vejledning om erhvervskandidatordningen, som er målrettet både virksomheder og studerende, som ønsker at vide mere om mulighederne i ordningen.

Vejledningen og en række andre informationer om erhvervskandidatordningen

Ønsker du hjælp til udfyldelse af ansættelseskontrakten for erhvervskandidatordningen, kan du kontakte DI.

Skabeloner

Skabelon til erhvervskandidat ansættelseskontrakt

Hent
For medlemmer

I dybden med erhvervskandidater

Få svar på, hvad en erhvervskandidatuddannelse er, hvilke krav der gælder ved indgåelse af et erhvervskandidatforløb, hvordan I skal aftale løn- og ansættelsesvilkår, om I kan opsige erhvervskandidaten før tid – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.04.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.