Vi rådgiver dig

Ledelse af flygtninge – 5 gode råd

I takt med, at flere og flere fordrevne ukrainere og flygtninge fra andre dele af verden kommer i arbejde på danske virksomheder, stiller det krav til ledere om at kunne hjælpe flygtningene til en god start på det danske arbejdsmarked. Baseret på best practice fra en række af DI’s medlemsvirksomheder, får du her fem gode råd til ledelse af flygtninge.

Tilgangen til de flygtninge, der kommer til landet, har ændret sig. Til forskel fra tidligere, er fokus i dag i langt højere grad på, hvordan flygtningene gennem en tidlig kontakt til arbejdsmarkedet kan opnå en god forståelse for den danske arbejdskultur og hurtigere lære det danske sprog, så de kan opnå fast beskæftigelse og blive i stand til at forsørge sig selv.

En lang række virksomheder har gennem årene gjort sig erfaringer med at ansætte flygtninge og med, hvad der skal til for at sikre et godt forløb for både den enkelte flygtning og virksomhedens andre medarbejdere. Et forløb, der gerne skulle lede til, at virksomheden får en dygtig og stabil medarbejder og at den nye medarbejder med flygtningebaggrund får et fast job.

Forskel på at komme hertil frivilligt og som flygtning

Der er ikke noget nyt i, at virksomhederne beskæftiger medarbejdere med mange forskellige kulturelle baggrunde, ligesom begreber som mangfoldighedsledelse og diversitet langt fra er nye. Men en undersøgelse foretaget af DI viser, at der er en række særlige forhold, som gør sig gældende, når vi arbejder med ledelse af flygtninge i modsætning til det, der kan kaldes ’almindelig’ mangfoldighedsledelse.

Mange virksomheder i Danmark har internationale medarbejdere ansat. De er enige om, at der er forskel på, hvad det kræver at ansætte flygtninge, i forhold at have personer ansat, der er kommet til landet fordi de nøje har udvalgt Danmark som deres næste karrieredestination.

Flygtninge kommer med en anden ’bagage’, og det kan være meget varieret, hvilken uddannelse og erhvervserfaring den enkelte har med sig.

Oven i dette skal de lære både den danske arbejdskultur og det danske sprog at kende. Det betyder, at det ikke altid er helt uden udfordringer, når den nye medarbejder med flygtningebaggrund træder ind ad døren. Derfor har DI samlet de vigtigste anbefalinger fra virksomheder, med gode erfaringer:

Fem gode råd 

1. Kom godt fra start

 • Overvej, om virksomheden er klar til at tage imod flygtninge. Det kræver ekstra ressourcer hos både medarbejdere og ledelse - især første gang I ansætter flygtninge.

  Det må ikke kun være den øverste ledelse, der er klar. Også de ledere og medarbejdere, der skal have det til at fungere i praksis i hverdagen, skal være parate til at tage godt imod den nye kollega.

 • Ledelsen har en væsentlig opgave med at skabe både engagement og indsigt hos de eksisterende medarbejdere. Det er dem, der skal tage godt imod deres nye kolleger med flygtningebaggrund og hjælpe dem i gang i jobbet.

 • Vær klar til at afsætte de nødvendige ressourcer for, at det kan lykkes og involver tillidsmænd, samarbejdsudvalg og relevante medarbejdere tidligt i processen.

 • Hvis din nye medarbejder er henvist via det lokale jobcenter, så sørg for at have en god dialog med jobcenteret gennem hele forløbet. De er en vigtig samarbejdspartner.

  Det er ofte jobcenteret, der kender flygtningene i området, og derfor kan etablere kontakten og sammensætte det forløb, der passer til jeres virksomhed. Det er en fordel at have en fast kontaktperson i jobcenteret.

2. Det gode match

 • Vær klar på, hvilke kompetencer, I ønsker skal være til stede. Det er vigtigt, at der er et match mellem den nye medarbejder og den stilling, vedkommende skal udfylde.

 • Afdæk (evt. i samarbejde med jobcenteret i kommunen), hvad den enkelte kan, og hvordan virksomheden kan hjælpe med at udvikle de kompetencer, der måtte mangle.

3. Husk sproget

 • Vær opmærksom på, at det er vigtigt, at lære det danske sprog, da danskkundskaber er en forudsætning for, at få fodfæste på det danske arbejdsmarked.

  Lav derfor en aftale om, at medarbejderen bliver tilmeldt og følger danskundervisning, og aftal evt. med jobcenteret eller sprogcenteret om, at de giver tilbagemeldinger på, om medarbejderen følger danskundervisningen, så virksomheden kan støtte op, hvis det ikke er tilfældet.

 • Hvis ansættelsen er en virksomhedspraktik, så tal med jobcenteret om, hvordan I bedst tilpasser undervisningen med arbejdet på virksomheden.

4. Vær ekstra tydelig i opstarten

En af de ting, der ofte dukker op i dialogen med virksomhederne, og som kan være et lidt ømtåleligt emne i opstartsfasen, er hensynet til kulturelle forskelligheder og medarbejderens møde med den danske arbejdskultur.

Samtidig kommer mange flygtninge – ligesom andre internationale medarbejdere - fra kulturer, hvor magtdistancen er højere, end i Danmark.

 • Stil samme krav til alle medarbejdere - også flygtningene – og undlad at tage særlige hensyn, bortset fra dem, der er knyttet til eventuelle traumer hos den enkelte.

 • Har I medarbejdere, der fungerer som mentorer for flygtningene, er det vigtigt at præcisere, at det, mentorerne kan hjælpe med, er de ting, den nye medarbejder skal lykkes med i en jobmæssig sammenhæng og ikke private problemstillinger.
 • Afstem tydeligt forventninger fra starten og sørg for, at forløbet starter med enkle og overskuelige opgaver. Herefter kan I sammen bygge videre på jobbets indhold og opstille nye mål.

  Vær sikker på, at I har en fælles forståelse af, hvilke opgaver der skal løses og hvordan.

 • Det kan ind i mellem være en udfordring at fastholde den nødvendige produktivitet, når man er i gang med at inkludere en eller flere flygtninge i virksomheden. Derfor er det vigtigt at der er sat klare mål for, hvad den enkelte skal opnå i tiden på virksomheden.

  Følg gerne tæt op, så I løbende får forventningsjusteret.

5. Inklusion i hverdagen

 • Vær tydelig omkring, hvad virksomheden kan tilbyde, og overvej gerne, om jeres virksomhed forholdsvis tidligt kan tilbyde fastansættelse til personer, der er hurtige til at lære opgaverne og sproget, hvis de ikke er fastansat fra begyndelsen.

  Det sender et positivt signal om, at det kan betale sig at lære dansk og sætte sig ind i arbejdsopgaverne.

 • Tager jeres virksomhed en større gruppe flygtninge ind på én gang, kan I overveje at give dem forskellige arbejdsområder og fordele dem på forskellige teams eller f.eks. daghold og nathold.

  Derved forhindres ’klikedannelse’, og inklusionen går lidt lettere.

Artikel opdateret den 01.04.23

Katja Birthe Lambertsen

Katja Birthe Lambertsen

Konsulent

Ida Andersen

Ida Andersen

Konsulent

Line Stentoft Andersen

Line Stentoft Andersen

Chef for DI Lærlingeindsatsen & DI Global Talent & Mobility

Søren Kjærsgaard Høfler

Søren Kjærsgaard Høfler

Chefkonsulent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.