Ansættelseskontrakter (regler og krav)

Alle medarbejdere, der er ansat til over en måned og har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid over 8 timer, skal have en ansættelseskontrakt (ansættelsesbevis). Det er et krav, at de væsentligste arbejdsvilkår er beskrevet i ansættelseskontrakten.

Ansættelseskontrakt til medarbejder

Hvis en medarbejder er ansat til over en måned, og medarbejderen har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid over 8 timer, skal han have en ansættelseskontrakt.
 
I ansættelseskontrakten skal medarbejderen kunne finde oplysning om alle væsentlige vilkår, som er aftalt for ansættelsesforholdet.

Reglerne findes i overenskomster og ansættelsesbevisloven

Reglerne for ansættelseskontrakter er beskrevet i ansættelsesbevisloven.

Loven gælder kun i det omfang, virksomhedens pligt til at give medarbejderen oplysninger om ansættelsesforholdet ikke følger af en kollektiv overenskomst.

Vær opmærksom på, at dette typisk vil gælde for DI’s overenskomster, herunder Industriens Overenskomst.

Krav til indhold i ansættelseskontrakten

Ansættelseskontrakten skal oplyse medarbejderen om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, dog mindst:

 • Virksomhedens og medarbejderens navn og adresse
 • Arbejdsstedets beliggenhed
 • Angivelse af medarbejderens titel, stilling eller jobkategori eller beskrivelse af arbejdet
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt (ved tidsbegrænset ansættelse: oplysning om forventet varighed)
 • Rettigheder med hensyn til ferie
 • Opsigelsesvarsler. Det er ikke tilstrækkeligt med en generel henvisning til eksempelvis funktionærloven eller overenskomsten, medmindre I samtidigt oplyser, at opsigelsesvarslet følger heraf
 • Løn samt tillæg og andre løndele, for eksempel pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere lønnens udbetalingsterminer
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
 • Hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

Andre væsentlige vilkår i ansættelseskontrakten

Det vil afhænge af det konkrete ansættelsesforhold, om der er andre væsentlige vilkår, der skal oplyses om.

Eksempler på andre væsentlige vilkår kan være:

 • Pligt til overarbejde
 • Kunde- og konkurrenceklausuler.

Ændringer i ansættelsesvilkår skal varsles

Hvis der sker ændringer i ansættelsesvilkårene, skal virksomheden skriftligt give medarbejderen besked.

I skal varsle væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet over for medarbejderen med vedkommendes opsigelsesvarsel.

Senest en måned efter ændringen er trådt i kraft, skal I enten udlevere en opdateret ansættelseskontrakt eller et tillæg til kontrakten, hvori det fremgår, at tillægget skal opbevares sammen med ansættelseskontrakten.

Hvis ændringen ikke er væsentlig for ansættelsesforholdet, skal I ikke varsle den med opsigelsesvarslet, men I skal stadig udlevere en opdateret kontrakt eller tillæg hertil senest en måned efter, at ændringen er trådt i kraft.

Skabeloner til ansættelseskontrakter

Med DI's skabeloner kan I skræddersy ansættelseskontrakter til funktionærer uden for overenskomst, medarbejdere på overenskomst, udstationerede medarbejdere, ledere/direktører m.fl. 

Skabelonformularen sikrer, at ansættelseskontrakten opfylder alle krav i overenskomst og lovgivning. 

Reglerne

Det er et krav, at de væsentligste arbejdsvilkår er beskrevet i kontrakten. Find reglerne om ansættelser her:

Ansættelsesbevisloven Aftaleloven
For medlemmer

I dybden med krav til ansættelseskontrakter

Få svar på, hvem der skal have en ansættelseskontrakt (ansættelsesbevis), hvornår I skal udlevere den, hvad der skal stå, hvad med udstationerede medarbejdere, hvem der skal bevise, at der er udleveret en ansættelseskontrakt, hvad der sker, hvis der er fejl m.m.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 19.04.22

Se også

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter