Vi rådgiver dig

Studentermedhjælper

Måske benytter I allerede studentermedhjælpere, eller måske gør I jer tanker om at ansætte en ny studentermedhjælper. Læs mere her om, hvilke regler, der gælder og hent en ansættelseskontrakt til studentermedhjælperen samt en timeseddel til opgørelse af arbejdstid.

Hvad er en studentermedhjælper?

En studentermedhjælper er typisk en lønmodtager, der arbejder under eller efter sin uddannelse og ofte på deltid.

En studentermedhjælper er ikke et defineret begreb indenfor ansættelsesret, men derimod en ofte anvendt stillingsbetegnelse for en person, der har et arbejde, enten fordi det er studierelevant eller for at opnå erhvervserfaring.

En studentermedhjælper kan både være ansat i en funktionær- og i en ikke-funktionærstilling, afhængig af arbejdets art og det antal timer, der arbejdes.

Hvilke regler gælder for en studentermedhjælper?

Hvis studentermedhjælperens ugentlige antal timer og arten af arbejdet medfører, at de får funktionærstatus, så er funktionærloven gældende for dem.

Hvis studentermedhjælperen ikke er funktionær, gælder der alene de regler, som alle lønmodtagere er omfattet af, eksempelvis ferieloven og sygedagpengeloven.

Hvis I er en virksomhed med overenskomst, kan studentermedhjælperen være omfattet af en overenskomst hos jer. Dette er dog en konkret vurdering på baggrund af arbejdets art, og det anbefales, at DI kontaktes for rådgivning, hvis I som overenskomstdækket virksomhed er i tvivl om, hvorvidt jeres studentermedhjælpere skal være omfattet af overenskomst.

Hvor mange timer om ugen må en studentermedhjælper arbejde?

Som udgangspunkt er der ikke hverken en nedre eller øvre grænse for, hvor mange timer en studentermedhjælper må arbejde hos jer.

Studentermedhjælperen er dog naturligvis underlagt de samme regler under arbejdstidsdirektivet som øvrige lønmodtagere, herunder eksempelvis 11-timers reglen og 48-timers reglen.

Om antallet af timer ugentligt i gennemsnit er højere eller lavere end 8 vil have betydning for, om studentermedhjælperen falder ind under funktionærloven.

Det anbefales under alle omstændigheder, at I, inden I ansætter en studentermedhjælper, får afklaret, hvor mange timers arbejdskraft, der er behov for hos jer, og beskriver dette så godt som muligt i ansættelseskontrakten.

Særligt efter at den nye ansættelsesbevislov er trådt i kraft, er det vigtigt, at I er opmærksomme på, at arbejdstiden beskrives i så vid udstrækning som mulig – også selv om de er uforudsigelig. Hvis I er I tvivl, så anvend DI’s skabelon til ansættelse af en studentermedhjælper (link herunder), eller kontakt DI for rådgivning om studenters arbejdstid.

Hvilken ansættelseskontrakt skal vi bruge?

I kan benytte DI's ansættelseskontrakt til en studentermedhjælper uden for overenskomst 

Er der tale om et overenskomstdækket studentermedhjælper, anbefales det, at I benytter jer af den for overenskomsten anbefalede ansættelseskontrakt.

I kan også hente en skabelon til udfyldelse af en timeseddel for en studentermedhjælper.

Har en studentermedhjælper ret til ferie, pension etc.?

Studentermedhjælpere er lønmodtagere og er derfor også omfattet af ferieloven. De optjener derfor ferie på samme vis som andre lønmodtagere.

For så vidt angår pension, så medfører deltidsloven og lov om tidsbegrænset ansættelse, at I ikke må forskelsbehandle medarbejdere, der er på deltid og/eller på tidsbegrænsede kontrakter.

Hvis I derfor har sammenlignelige fuldtidsansatte medarbejdere hos jer, der laver samme arbejde som studentermedhjælperen, så har studentermedhjælperen som udgangspunkt ret til samme vilkår og løngoder, som eksempelvis pension, betalte personalegoder eller betalte fridage.

Er I i tvivl om, hvorvidt studentermedhjælperen skal lave ’sammenligneligt arbejde’, eller om der er objektive grunde til, at I sagligt kan forskelsbehandle, så kontakt DI for rådgivning.

 

Skabeloner

Studentermedhjælper - ansættelseskontrakt

Download

Skabeloner

Timeseddel - studentermedhjælper

Download

Artikel opdateret den 24.05.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.