Arbejdsmedicinsk klinik

En arbejdsmedicinsk klinik - AMK - er et ambulatorium med fokus på udredning af arbejdsbetingede sygdomme.

Arbejdsmedicin beskæftiger sig med samspillet mellem sygdom og arbejdsmiljøpåvirkning både for en enkelt medarbejder og for grupper af borgere.

Hvis der er mistanke om en mulig erhvervsbetinget sygdom hos en patient, kan vedkommende blive udret på en arbejdsmedicinsk klinik - AMK.

Målet er at sikre patientens mulighed for at fortsat at klare sig på arbejdsmarkedet.

Hvilke opgaver løses på AMK?

  • Udredning af mulig arbejdsbetinget sygdom / erhvervssygdom
  • Rådgivning af gravide om arbejdsmiljø
  • Arbejdspladsbesøg
  • Stressklinik med udredning og rådgivning omkring arbejdsrelateret stress
  • Telefonrådgivning til fagfolk
  • Forskning og undervisning

På en arbejdsmedicinsk klinik er der ansat speciallæger i arbejdsmedicin, yngre læger under uddannelse samt psykologer, som undersøger og udreder henviste patienter for eventuelle arbejdsbetingede skader.

Der findes arbejdsmedicinske klinikker i alle regioner.

Artikel opdateret den 17.02.22

Merete Dengsøe

Merete Dengsøe

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4648
  • Mobil +45 2320 8715
  • E-mail mgsd@di.dk

Relateret indhold