Arbejdstilsynet - AT

Arbejdstilsynet (AT) er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. AT fører tilsyn med virksomhederne, udarbejder regler og vejleder om arbejdsmiljø.

Hvis DI's medlemmer får besøg af Arbejdstilsynet, er det muligt for virksomheden at kontakte DI's arbejdsmiljøafdeling. Vi bistår og rådgiver arbejdsgiveren om forløbet af et tilsynsbesøg og kan hjælpe med tolkning af eventuelle reaktioner og påbud m.m.

Arbejdstilsynets organisation

Arbejdstilsynet er en styrelse i Beskæftigelsesministeriet, hvor beskæftigelsesministeren er den øverste chef.

Arbejdstilsynet består af en direktion og fire centre: Arbejdsmiljøfagligt Center, der bor på Østerbro i København, og tre tilsynscentre, der bor i henholdsvis Kolding (TC Syd), Hadsten (TC Nord) og København (TC Øst). Der er ca. 600 årsværk i Arbejdstilsynet, hvoraf hovedparten er ansat i tilsynscentrene.

Læs mere om Arbejdstilsynet og arbejdsmiljøreglerne

Artikel opdateret den 17.02.22

Anders Just Pedersen

Anders Just Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3686
  • Mobil +45 2949 4549
  • E-mail ajp@di.dk

Relateret indhold