Virksomhedens ansvar efter arbejdsmiljølovens regler

Virksomheder kan straffes, hvis de forsætligt eller uagtsomt har overtrådt arbejdsmiljøloven. De kan få bøder direkte fra Arbejdstilsynet, eller tilsynet kan anmode politiet om at rejse tiltale.

For medlemmer

Log ind for at få adgang

Du skal være medlem af DI og være logget ind for at få adgang til siden.

Log ind Opret bruger