Smileyordningen

Arbejdstilsynet tildeler smileyer som en indikator for, hvor godt det står til med arbejdsmiljøet på virksomheden. En kronesmiley og en grøn smiley er et kvalitetsstempel, din virksomhed kan bruge aktivt.

Inden for arbejdsmiljøområdet har man indført fire smileyer: en kronesmiley, en grøn, en gul og en rød smiley. De tildeles ud fra Arbejdstilsynets vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøindsats og om den overholder arbejdsmiljøreglerne.

Arbejdsmiljøtilsynet offentliggør virksomheder med smiley på deres hjemmeside.

Kronesmiley

Virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat kan anmode Arbejdstilsynet om at få offentliggjort en kronesmiley. Kronesmileyen er et bevis på, at virksomheden har en høj arbejdsmiljøstandard.

Kronesmileyen fjernes i følgende tilfælde: - når virksomheden får tildelt en gul eller rød smiley - når Arbejdstilsynet ved et undersøgelsesbesøg konstaterer væsentlige problemer i virksomhedens arbejdsmiljø - når virksomhedens certifikat fratages, suspenderes eller bortfalder

Virksomheden får kronesmileyen igen, når der er rettet op på de konstaterede arbejdsmiljøproblemer.

Grøn smiley

Den grønne smiley gives til de virksomheder, der overholder arbejdsmiljøreglerne og ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet.

En grøn smiley tildeles, når Arbejdstilsynet har udført et såkaldt risikobaseret tilsyn og enten ikke har konstateret overtrædelser eller har fundet en eller flere formelle overtrædelser, som virksomheden siden har rettet op på, f.eks. manglende APV.

Den grønne smiley vises i tre år, medmindre der konstateres overtrædelser på virksomheden forinden. Ved offentliggørelsesperiodens udløb, har virksomheden mulighed for at anmode Arbejdstilsynet om at foretage et nyt risikobaseret tilsyn.

Gul smiley

Arbejdstilsynet tildeler en gul smiley, når der ved et tilsyn konstateres en overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

På Arbejdstilsynets hjemmeside offentliggøres samtidig datoen for afgørelsen og de arbejdsmiljøemner, der har udløst den gule smiley.
Den gule smiley fjernes, når Arbejdstilsynet har fået tilbagemelding om, afgørelsen er efterkommet, dog først efter minimum seks måneder, medmindre der er tale om en formel afgørelse om APV eller AMO, hvor den gule smiley fjernes efter minimum tre måneder.

Rød smiley

Arbejdstilsynet tildeler en rød smiley i de tilfælde, hvor virksomheden får et forbud eller et rådgivningspåbud.

Læs mere

Læs mere om de enkelte smileyer, herunder visningsperioder på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Kirstine Spiegelenberg

Kirstine Spiegelenberg

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4788
  • Mobil +45 2633 1868
  • E-mail kisp@di.dk

Relateret indhold