Arbejdsmiljølovens regler om arbejdstid

Daglig hvileperiode, ugentligt fridøgn, rådighedsvagter, 48 timers reglen, natarbejde og helbredskontrol

Hvad leder du efter?

Nyheder om arbejdsmiljø

Kirstine Spiegelenberg

Kirstine Spiegelenberg

Seniorchefkonsulent