Kort om arbejdsskader

Arbejdsskader er en samlet betegnelse for arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Få en kort introduktion til emnet og den gældende lovgivning.

Hvad er en arbejdsskade?

En arbejdsulykke er en skadevoldende hændelse, der sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade - pludseligt eller inden for fem dage.

En erhvervssygdom er en sygdom, der er opstået/udviklet efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under. En erhvervssygdom kaldes også en arbejdsbetinget lidelse.

Definitionerne er fastlagt i Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade (arbejdsskadeloven). Arbejdstilsynets regler om arbejdsulykker handler om anmeldepligt ved fravær på én dag eller mere ud over tilskadekomstdagen.

Ifølge loven kan der kun være tale om en arbejdsskade, hvis skaden opstår i forbindelse med arbejde/aktiviteter, der finder sted i arbejdsgivers regi og interesse. Det er lige meget, om arbejdet/aktiviteten er lønnet eller ulønnet, eller om arbejdet er varigt eller midlertidigt.

Det kan derfor også være en arbejdsulykke, hvis tilskadekomsten f.eks. sker i kantinen, under arbejdspladsens julefrokost eller på et kursus i forbindelse med arbejdet. Tilskadekomster, der sker på vej til eller fra arbejdet, er normalt ikke arbejdsulykker. De kan dog være omfattet af loven, hvis medarbejderen udfører arbejde for arbejdsgiveren undervejs, eller hvis transporten er arrangeret af arbejdsgiveren.

Læs mere om arbejdsulykker

Læs mere om erhvervssygdomme

Kortlæg og forebyg arbejdsskader

For at forebygge arbejdsskader effektivt, er det vigtigt at kortlægge hændelsesforløbet omkring arbejdsskaden. DI anbefaler, at alle tilskadekomster drøftes med medarbejderne, f.eks. i arbejdsmiljøorganisationen, uanset om de skal anmeldes som arbejdsulykker eller ej. Det er et led i aktiv ulykkesforebyggelse at analysere alle ulykker.

Læs mere om ulykkesanalyse

Arbejdsgiverens objektive ansvar

Arbejdsgiveren har det objektive ansvar i forbindelse med en arbejdsskade. Det betyder, at når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, om en hændelse skal anerkendes som arbejdsskade efter arbejdsskadeloven, ser de aldrig på, hvem der er skyld i hændelsen.

Deres undersøgelser drejer sig udelukkende, om der er årsagssammenhæng mellem skaden og arbejdet /de forhold, som arbejdet foregår under. Med andre ord om hændelsen er "egnet" til at fremkalde skaden.

Typisk sagsgang for en arbejdsskade

Der er en typisk sagsgang ved en arbejdsskade. En arbejdsskade rejser en lang række spørgsmål om anmeldelse, forsikringsforhold og erstatning. 

Læs mere om arbejdsskadesforløbet

Læs mere om forsikringsdækning

Artikel opdateret den 01.04.22

Susanne Linhart

Susanne Linhart

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4847
  • Mobil +45 2228 8475
  • E-mail sli@di.dk

Relateret indhold