Ensidigt, belastende arbejde

Ensidigt, belastende arbejde (EBA) er arbejde, som belaster kroppen eller psyken ensidigt gennem længere tid. Forværrende faktorer og varighed er afgørende i vurderingen af, om arbejdet kan indebære risiko for overbelastning på sigt.

EBA er et begreb, der dækker flere former for arbejde, f.eks.:

 • Ensidigt, gentaget arbejde.
 • Statisk holde- og bærearbejde.
 • Arbejde i fastlåste arbejdsstillinger.
 • Monotont overvågningsarbejde.
 • Opmærksomheds-, koncentrations-, syns- og hørekrævende arbejde.

EBA kan således være af såvel fysisk og som psykisk karakter og forekommer i alle brancher og mange jobkategorier.

Helbredsrisiko

Hvis EBA udføres en stor del af dagen og gennem længere tid, kan det udgøre en helbredsrisiko på længere sigt. EBA knytter sig til både fysiske og psykiske påvirkninger i arbejdsmiljøet. Arbejdet skal vurderes i APV’en. Alle aspekter af arbejdet, som omfatter fysiske påvirkninger, ergonomiske og psykosociale arbejdsforhold, teknologien og organiseringen af arbejdet skal tages med i vurderingen. Virksomheden skal blandt andet vurdere:

 • Varigheden af arbejdet.
 • Intensiteten af belastningen (hyppighed, grad af fastlåsning, krav til opmærksomhed).
 • Kraftanvendelse, arbejdsstillinger.

Der er ikke tilstrækkelig viden til at præcisere, i hvor lang tid og hvor kraftfuldt et stykke arbejde må være, før det kan udgøre en helbredsrisiko. Som udgangspunkt gælder det, at jo mere intensive belastningerne er, desto kortere skal varigheden af arbejdet være. Dialog med de enkelte medarbejdere om oplevelsen og påvirkninger bidrager til forebyggelsen.

Få hjælp

Har I fået et påbud om EBA eller EGA så kontakt DI.

Få mere at vide

Læs mere om EBA og EGA i bekendtgørelser og vejledninger fra Arbejdstilsynet.

At-vejledning om EBA og EGA

Artikel opdateret den 01.04.22

Annette Hoffmann

Annette Hoffmann

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3051
 • Mobil +45 4098 0918
 • E-mail aho@di.dk

Relateret indhold