Deltidsarbejde

Deltidsjob eller deltidsarbejde er arbejde på et lavere gennemsnitligt timeantal end det, fuldtidsmedarbejdere inden for det pågældende arbejdsområde normalt arbejder. Deltidsmedarbejdere må ikke forskelsbehandles.

Den normale arbejdstid er generelt 37 timer.

Vær opmærksom på, at I ikke må forskelsbehandle medarbejdere, fordi de arbejder på deltid.

Indgå aftale om deltidsjob

En aftale om deltidsarbejde skal indgås mellem virksomheden og medarbejderen. I kan indgå aftalen i forbindelse med ansættelsens start eller senere under ansættelsen. Medarbejderen kan under forhandlingerne være ledsaget af en rådgiver.

Overenskomstdækkede medarbejdere

Hvis medarbejderen er overenskomstdækket, kan overenskomsten indeholde regler om deltidsansættelse.

Industriens overenskomster

Medarbejdere, som er dækket af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst kan godt arbejde på deltid. I så fald vil medarbejderen være ansat til et lavere timeantal end 37 timer om ugen.

Hvis I har medarbejdere ansat i deltidsjobs, skal I være opmærksomme på de særlige vilkår i overenskomsterne. F.eks. skal I kun betale overtidstillæg, hvis medarbejderen udfører overarbejdet uden for afdelingens normale arbejdstid.

Deltid i Fællesoverenskomsten

For medarbejdere, som er dækket af Fællesoverenskomsten, kan der med allerede ansatte medarbejdere i henhold til lov om deltid indgås aftale om ændring af arbejdstiden fra fuldtid til deltid. Det er også muligt at træffe aftale med nyansatte på deltid.

Den ugentlige arbejdstid skal udgøre mindst 15 timer ved deltidsarbejde.

For medarbejdere, der ved siden af ansættelsen er studerende, der modtager SU, folkepensionister, efterlønsmodtagere, førtidspensionister og lignende medarbejdergrupper, skal den ugentlige arbejdstid udgøre mindst 8 timer.

Den ugentlige arbejdstid og dens placering skal skriftligt aftales ved ansættelsen eller i forbindelse med aftale om deltidsbeskæftigelse for allerede ansatte. Såfremt den deltidsbeskæftigedes arbejdstid planlægges efter Fællesbestemmelser § 3 a, planlægges arbejdstiden dog i henhold til de deri beskrevne regler. 

I må ikke forskelsbehandle deltidsansatte medarbejdere

En virksomhed må ikke give medarbejdere i deltidsjob ringere ansættelsesvilkår, end de sammenlignelige fuldtidsansatte medarbejdere har, blot fordi medarbejderne arbejder på deltid.

Skabeloner

Skabelon til funktionærkontrakt uden overenskomst

Hent
For medlemmer

I dybden med deltidsarbejde

Få svar på, hvordan virksomheder aftaler deltidsarbejde med deres medarbejdere, om der er minimumsgrænser for, hvor lidt en deltidsmedarbejder må arbejde, hvad det betyder, at virksomheden ikke må forskelsbehandle medarbejdere på deltid – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 12.04.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.