Distancearbejde

Distancearbejde er arbejde, som regelmæssigt udføres uden for virksomhedens adresse, men som lige så godt kunne have været udført på virksomheden. Medarbejdere, som udfører distancearbejde, er omfattet af overenskomster, lokalaftaler og kutymer på lige fod med andre medarbejdere.

Distancearbejde er arbejde, som medarbejderen regelmæssigt udfører uden for virksomheden, men som lige så godt kunne have været udført på virksomheden, og som ikke falder ind under overenskomstens regler om ude- og rejsearbejde.

Distancearbejde foregår ofte ved brug af elektroniske hjælpemidler, for eksempel en PC eller telefon, men omfatter også andre former for arbejde, medarbejderen udfører uden for virksomheden – eksempelvis hvis en medarbejder sidder hjemme og samler komponenter.

Etablering af distancearbejde

Hvis I vil indføre distancearbejde på virksomheden, kan I fastsætte det som en del af den enkelte medarbejderes oprindelige jobbeskrivelse. I og medarbejderen kan også efter ansættelsen lave en aftale om, at medarbejderen helt eller delvist overgår til distancearbejde.

Aftalen om distancearbejde skal være skriftlig

Hvis I eller medarbejderen senere ønsker, at medarbejderen skal vende tilbage til at arbejde på selve virksomheden, kan I indgå en ny skriftlig aftale, der fastsætter de nærmere vilkår herfor. 

Distancearbejde er frivilligt både for jer og for medarbejderen. Hvis en medarbejder afviser at overgå til distancearbejde, udgør dette derfor ikke i sig selv en grund til at opsige medarbejderen eller ændre vedkommendes arbejdsvilkår.

Som udgangspunkt skal I varsle distancearbejde med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel – både når medarbejderen overgår til distancearbejde, og når medarbejderen vender tilbage til at arbejde på selve virksomheden. Der er dog mulighed for at aftale et kortere varsel i en lokalaftale.

Ansættelsesvilkår for distancemedarbejdere

Distancemedarbejdere er omfattet af overenskomster, lokalaftaler og kutymer på lige fod med andre medarbejdere.

Hvis I fastlægger medarbejderens arbejdstid, gælder overenskomstens almindelige regler om arbejdstidens placering, overarbejde, tillægsbetalinger m.v. Hvis medarbejderen derimod selv fastlægger sin arbejdstid, betaler I ikke genetillæg for eksempelvis overarbejde, medmindre I konkret kræver arbejde udført på et bestemt tidspunkt.

Kollektive rettigheder

Distancemedarbejdere har de samme kollektive rettigheder som andre medarbejdere. Det indebærer, at de er valgbare og har valgret ved valg af tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer m.v. De tæller også med, når overenskomster og lovgivning opstiller grænser for, hvornår virksomheden skal oprette organer med medarbejderrepræsentation.

Arbejdsmiljø

I har ansvaret for jeres distancemedarbejderes sikkerhed og sundhed i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Distancemedarbejdere indgår ligeledes i samarbejdet om sikkerhed og sundhed på virksomheden.

Distancearbejdspladsen er som udgangspunkt omfattet af de samme arbejdsmiljøkrav som resten af virksomheden. Der gælder dog lempeligere regler, hvis arbejdet udføres i medarbejderens private hjem. Hvis medarbejderen arbejder hjemmefra i mindst ca. 1 dag om ugen, skal hjemmearbejdspladsen bl.a. opfylde krav om passende inventar og belysning.

Hvis I er i tvivl om, hvilke arbejdsmiljøregler I skal følge, så kontakt DI.

Skabeloner

Tillæg til ansættelsesbevis om distancearbejde på industriens overenskomster

Hent

Artikel opdateret den 01.04.22

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter