Fleksibel arbejdstid (omlægning)

Hvis en virksomhed i perioder har mere eller mindre arbejde, kan det være en fordel at omlægge arbejdstiden, så den bliver mere fleksibel og passer sammen med efterspørgslen på virksomhedens varer og tjenesteydelser.

 I mange virksomheder er det en udfordring at få tilrettelagt arbejdstiden hensigtsmæssigt, så den passer til, hvor meget arbejdskraft der er behov for, og hvornår der er behov for den. Efterspørgslen på varer og tjenesteydelser er vanskeligere at forudsige, og behovet for arbejdskraft i den enkelte måned/uge/dag går derfor op og ned.

Hvis virksomhedens medarbejdere er ansat til en fast ugentlig arbejdstid, vil der derfor være perioder med få ordrer, hvor virksomheden ikke har arbejde nok til alle medarbejderne. Modsat vil der også være perioder med rigtig mange ordrer, hvor der er for meget arbejde, så medarbejderne enten er nødt til at arbejde over, eller virksomheden må hyre ekstra medarbejdere ind f.eks. i form af vikarer.

Det betyder, at virksomheden i de perioder, hvor der ikke er arbejde nok til alle medarbejderne, har en lønomkostning til alle de medarbejdere, der i princippet ikke er arbejde til. Dette kan ikke faktureres videre til kunden og er dermed reelt et tab.

I de perioder hvor virksomheden har flere ordrer, end de har medarbejdere til, er medarbejderne enten nødt til at arbejde over, eller virksomheden må hyre ekstra arbejdskraft ind f.eks. i form af vikarer. Det betyder, at virksomheden har en ekstra lønomkostning pr. time, der i de fleste tilfælde ikke kan viderefaktureres til kunden og dermed også er et tab.

Der er derfor store økonomiske fordele ved at omlægge arbejdstiden, så den bliver mere fleksibel og passer sammen med efterspørgslen på virksomhedens varer og tjenesteydelser.

Barrierer for fleksibel arbejdstid

Som udgangspunkt er der rig mulighed for at tilrettelægge arbejdstiden fleksibelt – både hvad angår medarbejdere, der er omfattet af en overenskomst, og medarbejdere, der ikke er omfattet af en overenskomst.

Langt de fleste overenskomster indeholder regler, der giver mulighed for at tilrettelægge arbejdstiden fleksibelt. Mange overenskomster indeholder også mulighed for, at man fraviger overenskomstens bestemmelser og aftaler en helt anden måde at tilrettelægge arbejdstiden, end den overenskomsten giver mulighed for.

Mange virksomheder har dog ikke en fleksibel arbejdstid, fordi virksomheden:

  • ikke kender og dermed ikke udnytter de regler, der findes for at tilrettelægge arbejdstiden fleksibelt.
  • selv har aftalt faste og ufleksible arbejdstider med deres medarbejdere.
  • mangler at tage højde for årets gang, f.eks. i forhold til helligdage.
  • ikke har indgået de nødvendige fleksible aftaler.
For medlemmer

I dybden med fleksibel arbejdstid

Få svar på, hvad fordelene og ulemperne er ved fleksibel arbejdstid, om der kan være nogle af virksomhedens egne aftaler, som forhindrer virksomheden i at etablere en mere fleksibel arbejdstid, om det er en god ide at samle alle virksomhedens lokalaftaler i en samlet lokalaftale – og meget mere.

Gå i dybden

Fravigelser

På Industriens Overenskomst og en lang række andre overenskomster er der mulighed for lokalt at aftale fravigelser fra overenskomstens bestemmelser

Gå i dybden

Artikel opdateret den 25.03.24

Se også

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.