Forskudt arbejdstid

Hvis virksomheden har medarbejdere ansat til arbejde helt eller delvist uden for den normale daglige arbejdstid, kan medarbejderne være omfattet af regler om forskudt arbejdstid.

Når medarbejdere har forskudt arbejdstid, afviger deres arbejdstid fra den normale daglige arbejdstid.

Der er ikke nogen lovgivning, som regulerer forskudt arbejdstid. Enten skal I følge den overenskomst, I er dækket af, eller I skal aftale med medarbejderne, hvordan forskudt arbejdstid planlægges og honoreres. I kan f.eks. aftale med jeres funktionæransatte, at de skal have en forskudt arbejdstid.

Hvis jeres medarbejdere f.eks. er dækket af en af følgende overenskomster, kan I aftale forskudt arbejdstid med dem:

  • Industriens Overenskomst 
  • Industriens Funktionæroverenskomst 
  • Træets Overenskomst 
  • Emballageoverenskomsten 
  • Fællesoverenskomsten 
  • Transport- og Logistikoverenskomst (ATL).

Listen er ikke udtømmende, så I skal tjekke de overenskomster, jeres medarbejdere er omfattet af.

Betaling for forskudt arbejdstid

I skal normalt betale særlige satser for den gene, som medarbejderen har ved at arbejde uden for den normale daglige arbejdstid.

Hvis medarbejdere er dækket af en overenskomst med regler om forskudt arbejdstid, fremgår satserne ofte af overenskomsten. Disse satser er normalt lavere end overtidssatserne.

I Industriens Funktionæroverenskomst fremgår det ikke, hvilken sats forskudt tid skal betales med. Der skal dog ydes en betaling for arbejde på forskudt tid enten ved at tage højde for dette i den faste løn eller ved at betale et særskilt tillæg herfor.

For medlemmer

I dybden med forskudt arbejdstid

Få svar på, hvornår arbejdet er forskudt af den normale arbejdstid, hvor lang tid medarbejdere på forskudt tid skal arbejde om ugen, om medarbejderen skal have tillæg for forskudt arbejdstid – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.04.23

Se også

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.