Fravigelse af arbejdstid på Industriens Overenskomst

På Industriens Overenskomst og en lang række andre overenskomster er der mulighed for lokalt at aftale fravigelser fra overenskomstens bestemmelser.

På Industriens Overenskomst er der mulighed for, jf. § 8, stk. 7, at indgå lokalaftaler der fraviger eller supplerer overenskomstens kapitler 1, 3, 4 og 10. På flere andre overenskomst findes der tilsvarende muligheder.

Krav til lokalaftalen

På Industriens Overenskomst er det et krav, at sådanne aftaler indgås skriftligt og med en tillidsrepræsentant. Man kan derfor ikke indgå aftaler om fravigelse af ovenstående kapitler i overenskomsten hvis ikke medarbejderne har valgt en tillidsrepræsentant.

Er der valgt en tillidsrepræsentant er der mulighed for at aftale fuldstændig fravigelse af kapitlerne (f.eks. bestemmelserne om arbejdstid, overarbejdstillæg, ude- og rejsearbejde) – også til ugunst for medarbejderne. Aftalerne skal indgås skriftligt, da de ellers ikke vil være gyldige. Derudover skal aftalerne sendes ind til organisationerne til orientering.

Man skal som aftaleparter dog stadig være opmærksom på, at der ikke laves aftaler der bryder anden lovgivning, f.eks. arbejdsmiljøloven eller ferieloven.

For konkret rådgivning på jeres overenskomstområde og hjælp til udfærdigelse af aftaler, kontakt DI.

Artikel opdateret den 01.04.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.