Hjemsendelse

Virksomheder kan hjemsende medarbejdere, hvis de ikke kan beskæftige medarbejderne. I udgangspunktet skal medarbejderne have løn, når de bliver hjemsendt, men i visse tilfælde kan de hjemsendes uden løn, f.eks. på grund af råvaremangel, maskinnedbrud eller dårligt vejr.

Hvis en virksomhed ikke kan beskæftige medarbejderne på grund af råvaremangel, maskinnedbrud, dårligt vejr og lignende, kan virksomheden sende medarbejderne hjem.

Det er et grundlæggende princip, at der kan ske hjemsendelse af timelønnede medarbejdere ved force majeure. Nogle overenskomster indeholder regler om, at medarbejderne kan sendes hjem, hvis hjemsendelsen f.eks. skyldes vejrlig, andre medarbejderes strejke eller anden force majeure.

Betaling i forbindelse med hjemsendelse

Hjemsendte medarbejdere skal som udgangspunkt have deres normale løn, når de er hjemsendt. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om force majeure eller lignende situationer.

Nogle overenskomster indeholder regler om, at medarbejderne i visse situationer, hvor der ikke er tale om force majeure, kan sendes hjem uden løn.

Det er almindeligt antaget, at funktionærer ikke kan hjemsendes uden løn, selv om der foreligger force majeure.

Industriens Overenskomst

Medarbejdere, som er dækket af Industriens Overenskomst, og som I sender hjem på grund af force majeure (eller visse lignende situationer), skal ikke have løn. Det kan f.eks. være pga. et strømsvigt, som I ikke er skyld i. Hvis I sender dem hjem, efter at de er mødt på arbejde, skal de have løn for mindst 4 timer.

Hvis I sender medarbejderne hjem pga. andre medarbejderes strejke, skal de ikke have løn.

I kan hjemsende medarbejdere, der arbejder udendørs, uden løn, når vejrforholdene gør, at de ikke kan arbejde.

Råvaremangel i særlige brancher

Hvis I har medarbejdere, som er dækket af Industriens Overenskomst, og hvis jeres virksomhed er inden for fiskeindustrien eller på fjerkræslagterier, så er der særlige regler for hjemsendelse på grund af råvaremangel.

Kontakt DI, hvis I er i tvivl

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt medarbejderne kan sendes hjem i en given situation, og om medarbejderne skal have løn eller ej under hjemsendelsen, kan det være en god ide at kontakte DI for at få vurderet situationen.

Skabeloner

Hjemsendelse ved force majeure og lignende situationer

Hent
For medlemmer

I dybden med hjemsendelse

Få svar på, hvornår det er relevant at hjemsende, hvilke medarbejdere, I kan hjemsende, om I skal genansætte, når driftshindringen forsvinder, og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 24.05.23

Se også

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.