Vi rådgiver dig

Lærlinges og elevers arbejdstid

Lærlinge og elever følger som udgangspunkt samme ansættelsesvilkår som de øvrige medarbejdere i virksomheden, også hvad angår arbejdstid. Det betyder i de fleste tilfælde en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Arbejdstid

Lærlinge og elever har samme ansættelsesvilkår og retsstilling som de øvrige medarbejdere i virksomheden og skal følge de af virksomheden fastsatte arbejdstidsregler. Det vil ofte betyde en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Hvis virksomheden har overenskomster eller har tiltrådt uddannelsesområdets overenskomst, altså den overenskomst, som elevens uddannelsesaftale er omfattet af, kan der være fastsat særlige regler om det tidsrum, arbejdstiden normalt kan placeres i.

I arbejdstiden for elever og lærlinge medregnes undervisningstid og den hertil knyttede transporttid, der ligger inden for normal arbejdstid.

Elever og lærlinge under 18 år

Arbejdstiden for lærlinge og elever under 18 år må ikke overstige 8 timer pr. dag. Der kan være særlige regler herom i de enkelte overenskomster.

Overarbejde

Lærlinge og elever kan have overarbejde i samme omfang som øvrige medarbejdere. Ved overarbejde har eleven eller lærlingen krav på overtidsbetaling eller afspadsering efter reglerne i uddannelsesområdets overenskomst.

Vær særligt opmærksom på uddannelsesformålet

Lærlinge og elever adskiller sig fra andre ordinære medarbejdere i virksomheden, idet de er under uddannelse. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på det uddannelsesmæssige sigte i arbejdets tilrettelæggelse.

Af samme årsag bør overarbejde begrænses og primært have som formål, at lærlingen eller eleven skal lære at blive fortrolig med den måde at arbejde på, så han eller hun er forberedt på det arbejdsliv, de vil møde, når de er blevet faglært.

Oplæringsansvarlig

En lærling eller elev skal være tilknyttet en oplæringsansvarlig.

Hvis lærlingen eller eleven skal udføre overarbejde, bør det således ske med en oplæringsansvarlig, der enten er til stede eller er til at få fat på, hvis lærlingen eller eleven får brug for vejledning.

For medlemmer

I dybden med lærlinges og elevers arbejdstid

Få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål til lærlinges og elevers arbejdstid.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.04.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.