Varierende ugentlig arbejdstid

Varierende ugentlig arbejdstid er en måde at tilpasse virksomhedens arbejdstid mere fleksibelt. Dermed kan skiftende behov for bemanding og produktion bedre imødekommes.

I mange virksomheder er det en udfordring at få tilrettelagt arbejdstiden hensigtsmæssigt, så den passer til, hvor meget arbejdskraft der er behov for, og hvornår der er behov for den.

Efterspørgslen på varer og tjenesteydelser er vanskeligt at forudsige, og behovet for arbejdskraft i den enkelte måned/uge/dag går derfor op og ned for rigtigt mange virksomheder.

Hvis virksomhedens medarbejdere er ansat til en fast ugentlig arbejdstid, vil der derfor være perioder med få ordrer, hvor virksomheden ikke har arbejde nok til alle medarbejderne. Modsat vil der også være perioder med rigtigt mange ordrer, hvor der er for meget arbejde. Det vil typisk betyde, at medarbejderne enten er nødt til at arbejde over, eller virksomheden må hyre ekstra medarbejdere ind f.eks. i form af vikarer.

Varierende ugentlig arbejdstid

I Industriens Overenskomster, Fællesoverenskomsten og flere andre overenskomster er der regler for, hvordan I kan planlægge arbejdstiden mere fleksibelt ved hjælp af varierende ugentlig arbejdstid.

Varierende ugentlig arbejdstid (VUA), skal som udgangspunkt aftales mellem virksomheden og medarbejderne således, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid skal være 37 timer over maksimalt en 12 måneders periode. Det er altså en måde for virksomheden at imødekomme udsving i produktions- og bemandingsbehov, mens medarbejderne fortsat gennemsnitligt arbejder det samme.

Indholdet af en aftale om varierende ugentlig arbejdstid kan variere meget fra virksomhed til virksomhed. Det afhænger af virksomhedens behov, og hvad virksomheden har kunne aftale med medarbejderne, samt hvilken overenskomst medarbejderne er omfattet af. Kontakt DI for nærmere rådgivning om hvad der kan lade sig gøre på jeres overenskomstområde.

Lokalaftalen skal afspejle jeres konkrete behov

Nogle aftaler tager udgangspunkt i, at virksomheden har en decideret højsæson, hvor medarbejderne skal arbejde meget (f.eks. 42 timer pr. uge) og en lavsæson, hvor medarbejderne skal arbejde tilsvarende mindre (f.eks. 32 timer pr. uge).

Nogle virksomheder ved præcist, hvornår og hvor store deres udsving i behovet er, og de kan derfor lave ret præcise planer for et helt år ad gangen.

Andre virksomheder har en meget kort ordrehorisont og ved først, hvor meget de skal producere den enkelte uge få dage inden ugens start. De har derfor behov for en aftale, hvor de med kort varsel (f.eks. torsdag ugen forinden) kan varsle arbejdstiden op og ned.

Udformning af lokalaftale og vilkår

Som en hjælp til DI’s medlemmer har vi udformet skabeloner til aftaler om VUA.

For en gennemgang af skabelonerne, samt hjælp til konkrete vilkår for jeres virksomhed, kontakt DI.

Artikel opdateret den 01.04.22

Se også

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter