Vi rådgiver dig

Find den rette overenskomst til jeres lærlinge og elever

Lærlinge og elever har som minimum ret til den løn, der fremgår af den kollektive overenskomst, der gælder for uddannelsesområdet. Det gælder også, selv om virksomheden ikke i forvejen er omfattet af en overenskomst eller har tiltrådt en anden overenskomst.

Løn efter uddannelsesområdets overenskomst

Efter erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, skal lønnen til en elev eller lærling mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.

Når virksomheden indgår uddannelsesaftale med en elev eller lærling, skal virksomheden derfor betale løn til eleven eller lærlingen efter den overenskomst, der gælder for uddannelsesområdet – også selvom virksomheden ikke selv har overenskomster eller har tiltrådt en anden overenskomst. Det er vigtigt at være særligt opmærksom på dette, da lønsatser og andre lønelementer kan variere fra den overenskomst, jeres virksomhed selv har eller normalt vil følge. Andre lønelementer kan f.eks. være pension, frivalgskonto og feriefridage.

Er jeres virksomhed omfattet af den overenskomst, der gælder for uddannelsesområdet, følger I selvfølgelig bare den.

Øvrige ansættelses- og arbejdsvilkår

Udgangspunktet efter erhvervsuddannelsesloven er, at der gælder samme retsstilling for elever og lærlinge som for andre arbejdstagere under praktiktiden i virksomheden. Vær opmærksom på, at visse love indeholder særlige regler for elever og lærlinge. Det gælder bl.a. ferieloven og sygedagpengeloven.

Virksomheden er ikke forpligtet til at følge uddannelsesområdets overenskomst, når det gælder alle øvrige ansættelses- og arbejdsvilkår.

Hvis virksomheden har tiltrådt den overenskomst, der udgør uddannelsesområdets overenskomst, vil eleven eller lærlingen også være omfattet af de øvrige ansættelsesvilkår i overenskomsten på lige fod med de øvrige medarbejdere.

Eksempler på erhvervsuddannelser og rette overenskomst

Arbejdsmarkedets parter spiller en central rolle i styringen og udviklingen af erhvervsuddannelserne. Blandt andet gennem de faglige udvalg, som er sammensat af arbejdsgivere og arbejdstagere fra det pågældende jobområde, som uddannelsen uddanner til. 

Når man skal finde ud af, hvilken overenskomst, der er den rette inden for en bestemt erhvervsuddannelse, skal der ses på sammensætningen af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne i det faglige udvalg.

Hvis I f.eks. har en elev, der er påbegyndt en kontoruddannelse i virksomheden, vil den rette overenskomst på området enten være Industriens Funktionæroverenskomst indgået mellem DI og HK via CO-industri eller Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service. Det gælder også, selvom virksomheden ikke har tiltrådt  en af de to overenskomster for det administrative område.  

Er jeres lærling i gang med en uddannelse som automatiktekniker, it-supporter eller datatekniker, vil den rette overenskomst være Industriens Overenskomst indgået mellem DI og CO-industri.

En autolakererlærling skal aflønnes efter Malerforbundets overenskomst for Auto- og Industrilakerere, selvom virksomheden måtte have tiltrådt Industriens Overenskomst. Det skyldes, at Autobranchens Arbejdsgiverforening og Malerforbundet deltager i udviklingen af disse uddannelser gennem deres repræsentation i det faglige udvalg.

Hvis I indgår uddannelsesaftale med lager- og logistikoperatørlærlinge, skal de aflønnes efter Fællesoverenskomsten, som er indgået mellem DI og 3F Transportgruppen.

Sådan finder I frem til den rette overenskomst for uddannelsen

Det kan være uklart, hvilken overenskomst der er ”uddannelsesområdets overenskomst”.

Normalt vil det være den overenskomst, der er indgået mellem parterne i det faglige udvalg, som tilrettelægger uddannelsen, og som omfatter den pågældende uddannelse. Alle erhvervsuddannelser er omtalt på www.ug.dk.

Under beskrivelsen af hvert enkelt erhvervsuddannelse er der et felt, som benævnes ”Få mere at vide”. Her kan man normalt få oplysninger om parterne i det faglige udvalg og ud fra dette fastlægge uddannelsesområdets overenskomst.

Kontakt altid DI, hvis I er i tvivl om, hvilken overenskomst der er den rette for jeres kommende elev eller lærling.

For medlemmer

I dybden med uddannelsesområdets overenskomst

Få svar på spørgsmål som, hvordan man finder den rigtige overenskomst, hvorfor I skal følge den og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 12.04.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.