Løntilskud til voksenlærlinge

Jobcentrene yder i en række tilfælde løntilskud til voksenlærlingeforløb.

Jobcenteret kan i en række tilfælde yde løntilskud til virksomheder, som indgår uddannelsesaftale med en elev eller lærling, som er over 25 år.

Tilskuddet ydes alene til praktikdelen af erhvervsuddannelsen.

Virksomheder, der ansætter ufaglærte ledige med mere end to måneders forudgående ledighed og ledige med en forældet uddannelse – og faglærte ledige med mindst seks måneders forudgående ledighed – kan ansøge om et tilskud på 45 kr. i timen i hele uddannelsesperioden uanset hvilken uddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, eller lov om maritime uddannelser, der indgås uddannelsesaftale om.

Ufaglærte ledige med mindre end to måneders ledighed og øvrige ufaglærte ledige er fortsat omfattet af ordningen, men tilskuddet til virksomheden er på 30 kr. i timen i hele uddannelsesperioden uanset hvilken uddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, eller lov om maritime uddannelser, der indgås uddannelsesaftale om.

For ufaglærte beskæftigede kan virksomheden få tilskud på 30 kr. i timen i op til to år, når uddannelsen fremgår af positivlisten over uddannelser, hvor der er behov for arbejdskraft.

Beskæftigede med en uddannelse kan ikke udløse voksenlærlingetilskud.

Ansøgning og de minimis

Ansøgning om tilskud skal ske senest en måned efter, at uddannelsen er påbegyndt. Hvis ansøgningen indgives på et senere tidspunkt, træffes afgørelse om ydelse af tilskud på baggrund af, om betingelserne var opfyldt på det tidspunkt, hvor ansøgningen skulle have været indgivet. Tilskud kan herefter ydes fra ansøgningstidspunktet og i en resterende periode.

Tilskuddet til voksenlærlinge er omfattet af EU's de minimis-støtte-ordning. Det betyder, at der er et loft over det beløb, jobcenteret kan bevillige i støtte til den enkelte virksomhed over en periode på tre regnskabsår. Støtteloftet er som udgangspunkt EUR 200.000 (ca. 1,5 mio. kr.). Der gælder andre regler og tærskler inden for transport, landbrug og fiskeri.

Virksomheden skal selv holde styr på, hvor meget de minimis støtte, den tidligere har modtaget. I forbindelse med ansøgning om voksenlærlingetilskud skal virksomheden udfylde en de minimis erklæring eller en tro og love erklæring, som fremgår af ansøgningsblanketten.

Spørgsmål om de minimis forordningen kan rettes til Erhvervsministeriet.

Information og ansøgning

Virksomheden skal rette henvendelse til jobcenteret i den kommune, hvor praktikstedet er beliggende, for yderligere information og ansøgning om løntilskud til voksenlærlinge.

Artikel opdateret den 01.04.23

Birgitte Winge

Birgitte Winge

Chefkonsulent

Inge Steen Mikkelsen

Inge Steen Mikkelsen

Seniorchefkonsulent

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag straks oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.