AUB-refusion for skoleperioder og befordring

Når eleven er på skoleophold, får virksomheden lønrefusion. Virksomheden kan også få tilskud til transportudgifter, når eleven skal på skoleophold.

Lønrefusion og befordringstilskud

Virksomheden skal betale løn under hele uddannelsesforløbet, også i de perioder hvor eleven/lærlingen er på skole. Men virksomheden får lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) for skoleperioderne. Refusionen sker efter faste satser i forhold til, hvor langt lærlingen/eleven er i sin uddannelse. 

Virksomheden kan også få tilskud til udgifter til elevens befordring i forbindelse med skoleophold. 

Læs mere her, hvor du også kan se de aktuelle satser for lønrefusion.

Læs mere om tilskud til befordring her.

Automatisk udbetaling

Udbetalingen sker automatisk for lærlinge/elever under 25 år. Når der er tale om lærlinge/elever, der er fyldt 25 år, skal virksomheden i forbindelse med første skoleperiode oplyse den løn, den voksne lærling/elev får.

Det skyldes, at der er en forhøjet voksensats, der er betinget af, at virksomheden betaler voksenløn - en løn, der mindst svarer til mindstelønnen for ufaglært arbejde inden for området. Derfor skal virksomheden oplyse elevens løn, før der kan udbetales refusion. Dette skal kun gøres i forbindelse med det første skoleophold, derefter udbetales refusionen automatisk.

Virksomheden får en opgørelse med digital post fra AUB, hvor skolens indberetning om, hvornår eleven har været på skole, er angivet. Virksomheden skal rette disse oplysninger, hvis de ikke er korrekte. Hvis virksomheden ønsker pengene hurtigere udbetalt end den automatiske udbetaling, kan der søges om det via brevet.

Af opgørelsen fremgår også det beregnede tilskud til befordring. Virksomheden skal tjekke, at oplysningerne er korrekte.

 

 

Artikel opdateret den 01.04.22

Birgitte Winge

Birgitte Winge

Chefkonsulent

Relateret indhold