Læreplads-AUB

Læreplads-AUB trådte i kraft 1. januar 2018. Ordningen skal sikre, at der uddannes flere faglærte. Det betyder, at virksomhederne hvert år får et mål for, hvor mange elever/lærlinge de skal have ansat i løbet af året. Læreplads-AUB belønner virksomheder, der ansætter elever, mens virksomheder med for få elever skal betale et ekstra bidrag.

Læreplads-AUB er en del af trepartsaftalen om flere faglærte, der blev indgået i august 2016. Formålet er at få skabt flere praktikpladser og uddannet flere faglærte, og aftalen stiller krav om, at alle virksomheder med erhvervsuddannede medarbejdere, bidrager til at uddanne elever. Enten ved selv at uddanne tilstrækkeligt eller ved at betale et ekstra bidrag.

Mange virksomheder oplever allerede nu, at det er svært at få den faglærte arbejdskraft, der er brug for, og fremskrivninger viser, at der kommer til at mangle endnu flere faglærte, hvis der ikke bliver uddannet flere end nu.

Læreplads-AUB

Læreplads-AUB omfatter virksomheder, der har mere end én fuldtidsansat medarbejder med en erhvervsuddannelse som deres højest fuldførte uddannelse. Medarbejderne tæller som erhvervsuddannede, uanset om de arbejder som faglærte eller f.eks. ufaglærte i virksomheden.

Der beregnes et måltal for, hvor mange elever virksomheden skal uddanne. Hvor mange elever, I skal have ansat, afhænger bl.a. af antallet og sammensætningen af jeres erhvervsuddannede medarbejdere. Det varierer derfor fra virksomhed til virksomhed. Ligger virksomheden under måltallet, når året er gået, skal der betales et merbidrag på 27.000 kr. pr. manglende helårselev.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på ordningen og overveje, om I har mulighed for at tage (flere) lærlinge og elever.

De virksomheder, som opfylder deres måltal, vil få andel i de indbetalte merbidrag efter, hvor mange elever de har. 

På denne side giver vi et hurtigt overblik over ordningen, men AUB har også en informativ hjemmeside, hvor I også kan logge ind og se oplysninger for jeres egen virksomhed.  

Foreløbig opgørelse i 2. kvartal

I 2. kvartal sender AUB en foreløbig opgørelse over jeres bidrag til Læreplads-AUB på baggrund af jeres aktuelle medarbejder- og elevsammensætning.Den bliver sendt til virksomhedens e-boks. Her kan I se opgørelsen for jeres virksomhed, og hvorvidt I ligger over eller under de beregnede elevpoint, der skal til for at opfylde målet.

Samtidig vil der være forslag til, hvordan I kan medvirke til at uddanne flere elever og dermed nedbringe jeres bidrag til Læreplads-AUB.  

I vil fremover modtage en sådan foreløbig opgørelse hvert år i april måned.

Endelig opgørelse juni måned det efterfølgende år

AUB sender den endelige opgørelse over jeres bidrag til Læreplads-AUB i juni måned det følgende år. 

Brug Lærepladsen.dk

Vi anbefaler, at I bruger Lærepladsen.dk, der er en portal, hvor virksomheder kan slå ledige praktikpladser op, og elever kan søge en praktikplads. Det er der to grunde til:

  • Det er vigtigt, at I får synliggjort de ledige praktikpladser - både overfor de praktikpladssøgende elever, men også for at vise omfanget af praktikpladser.
  • Hvis I ikke kan få besat ledige praktikpladser, er der mulighed for at søge om at blive fritaget for at skulle betale for ikke at leve op til det fastsatte mål. En sådan fritagelse kræver, at de ledige praktik-pladser har været slået op på Lærepladsen.dk. Læs mere her.

Læs mere om Lærepladsen.dk her.

 

Artikel opdateret den 01.04.23

Birgitte Winge

Birgitte Winge

Chefkonsulent

Inge Steen Mikkelsen

Inge Steen Mikkelsen

Seniorchefkonsulent

Mette Louise Pedersen

Mette Louise Pedersen

Chefkonsulent

Relateret indhold