Skolehjem - kost og logi

Eleven kan bo på skolehjem, hvis han/hun bor i en vis afstand fra skolen. Reglerne om refusion for udgifter til skolehjem blev ændret i 2019, så AUB udbetaler refusion direkte til erhvervsskolerne. Virksomhederne skal derfor ikke længere betale for elevers ophold på skolehjem for derefter at få refusion fra AUB.

Optag på skolehjem - også ved frit skolevalg

Lærlinge og elever kan blive optaget til at bo på skolehjem, mens de er på skole, hvis transporttiden fra deres bopæl til skolen, er mere end fem kvarter.

For de lærlinge/elever, hvor det ikke er muligt at gennemføre uddannelsen på en anden skole, der ligger inden for de fem kvarters transporttid, fastsættes der årligt en betaling for kost og logi. 

Virksomhed og elev kan også vælge (og aftale), at uddannelsen gennemføres på en anden skole end den nærmeste (frit skolevalg). I disse tilfælde kan eleven også blive optaget på skolehjem, hvis han/hun lever op til betingelserne om afstand. Her fastsættes prisen for kost og logi af skolehjemmet. Prisen for skolehjemmet har ikke nogen betydning for virksomhed og elev, sålænge eleven lever op til kriterierne for at bo på skolehjem.

Retten til refusion gælder for ophold på skolehjem, der er:

  • nødvendige, dvs. at transporttiden mellem elevens hjem og nærmeste skole er mindst fem kvarter eller
  • aftalt mellem eleven og arbejdsgiver og skolen ikke er nærmeste skole.

 

Artikel opdateret den 01.04.23

Birgitte Winge

Birgitte Winge

Chefkonsulent

Relateret indhold