Transport/befordring for lærlinge og elever

Når eleven skal på skole, skal virksomheden i mange overenskomster betale for elevens udgifter til transport. Det afhænger af, hvor langt eleven har til skole. AUB yder refusion for en del af virksomhedens udgifter.

Virksomheden skal i henhold til en række overenskomster betale elevens udgifter til transport i forbindelse med skoleophold, hvis den samlede vej til og fra skole er mindst 20 km. Der er dog også overenskomster, hvor der ikke er aftalt betaling for disse udgifter, så tjek den pågældende overenskomst.

AUB refunderer en del af udgiften

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder delvis refusion af virksomhedens udgifter til elevens transport. AUB refunderer max. 80 pct. af virksomhedens udgifter, dog højst billigste offentlige transport.

Skolen indberetter til AUB, hvornår eleven har været på skole. Som virksomhed modtager I et brev med digital post fra AUB, hvor skoleophold og beregnet befordringsudgift er angivet. I skal korrigere, hvis det ikke er korrekt, men ellers skal I ikke foretage jer noget, med mindre der er tale om en voksenelev (hvor I skal angive løn m.m., før der kan ske udbetaling), eller I ønsker en hurtigere udbetaling end den, der sker automatisk. 

Hvordan beregnes afstanden?

Skolevejen er den nærmeste vej fra bopæl/indkvarteringssted til skole og tilbage igen. I skolevejen indregnes afstanden mellem flere undervisningsafdelinger af én skole. Ved daglig transport til og fra skole regnes skolevejen som den nærmeste vej mellem bopæl og skole, når der er tale om en hel undervisningsdag.

Er eleven derimod f.eks. i skole om formiddagen og på arbejde om eftermiddagen, regnes skolevejen som nærmeste vej fra bopæl til skole og derefter fra skole til praktiksted.

Når eleven bor på skolehjem

Bor eleven på skolehjem under skoleopholdet, skal arbejdsgiveren betale for rejsen til og fra skolehjemmet. Det gælder også, hvis eleven rejser til og fra sin sædvanlige bopæl i forbindelse med weekend, påske- og juleferie.

Også disse udgifter bliver delvis refunderet af AUB.  

Offentlig transport eller egen bil

Udgangspunktet er ofte, at eleven kører med billigste offentlig transport, men at det kan aftales, at eleven anvender eget befordringsmiddel.

Ud over dette kan bestemmelserne om befordringsgodtgørelse variere i de forskellige overenskomster, bl.a. med hensyn til om virksomheden skal betale befordringsgodtgørelse, hvis eleven kører i egen bil (eget befordringsmiddel), samt hvad taksten for dette er. 

Vær også opmærksom på, at det i henhold til flere overenskomster skal ske efter aftale, hvis eleven/lærlingen vil køre i egen bil. Så det er en god idé at være opmærksom på dette, inden eleven skal på skole, og gøre opmærksom på vilkårene for det.

 

Få mere at vide

Find overenskomsten og læs mere på AUB's hjemmeside om refusion for udgifter til befordring. Der er også en lille film om proceduren for at modtage refusionen.

AUB's hjemmeside DI Dokumenter - Overenskomster

Artikel opdateret den 03.11.22