Vi rådgiver dig

Det offentlige system (VEU)

Kort introduktion til efteruddannelsesmulighederne i det offentlige voksen- og efteruddannelsessystem.

Der findes en række muligheder for efteruddannelse i det offentlige voksen- og efteruddannelsessystem. Systemet er kendetegnet ved, at uddannelsestilbuddene er reguleret i lovgivning og bekendtgørelser, og ved at staten yder støtte til gennemførelse af tilbuddene.

Tilbuddene er inddelt i tre kategorier:

  • Almen voksenuddannelse, herunder ordblindeundervisning og undervisning i folkeskolens fagrække
  • Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, som primært består af AMU-kurser
  • Efteruddannelse på videregående niveau, som f.eks. akademi- og diplomuddannelser

Statens tilskud til deltagelse afhænger typisk af medarbejderens uddannelsesbaggrund. Dette gælder dog ikke f.eks. ordblindeundervisning, som dog forudsætter, at medarbejderen visiteres til undervisningen.

Det samme gør sig gældende i forhold til adgangen til løntabsgodtgørelse.

Voksenvejledning

Site med information om uddannelsesmuligheder for voksne

Voksenvejledning
Inge Steen Mikkelsen

Inge Steen Mikkelsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3851
  • Mobil +45 2949 4613
  • E-mail inm@di.dk

Relateret indhold