Vi rådgiver dig

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Fonden yder tilskud til kompetenceudvikling af medarbejdere ansat på overenskomst mellem DI og 3F/Dansk El-Forbund/Blik- og Rørarbejderforbundet/Dansk Metal.

Fonden yder tilskud til:

  • Alle AMU-kurser
  • Forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk og matematik, digitale færdigheder og engelsk
  • Almen voksenuddannelse (AVU)
  • Byggeriets Leder- og Industrilederuddannelse.
  • Akademiuddannelserne i hhv. byggeteknologi, energiteknologi og byggekoordination.
  • Brancheuddannelserne for Murerarbejdsmand, Nedriver, Stilladsmontør, Betonmager, Diamantskærer, Fugemontør og Maskinfører
  • Kloakrørlæggeruddannelsen og Kloakmesteruddannelsen.
  • Restaureringsuddannelsen
  • Kompetencevurdering forud for EUV

Tilskud

Fonden yder tilskud på 65 kr. pr. time til virksomheden. 

Med OK2023 er der skabt mulighed for, at fonden også støtter voksenlærlingeforløb (EUV1-forløb, dvs. forløb hvor medarbejderen alene har brug for skoleundervisning for at kunne føres til svendeprøve). Ligesom fonden vil kunne yde særlig støtte til kurser, som retter sig mod den grønne og digitale omstilling. Fondsbestyrelsen fastlægger de nærmere rammer for tildeling af støtten.

Sådan søger du

Når medarbejdere deltager i AMU-kurser, og dette er registreret i Børne- og Undervisningsministeriets systemer, får PensionDanmark besked om dette og opretter en ansøgning til fonden. Denne ansøgning ligger på pension.dk, hvor virksomheden skal logge ind og godkende ansøgningen, hvorefter støtten udbetales til virksomheden. Ved andre typer af kurser, skal virksomheden oprette en ansøgning hos PensionDanmark på pension.dk, hvorefter ansøgningen behandles og støtten udbetales til virksomhedens NemKonto.    

Se mere på PensionDanmarks hjemmeside: Uddannelse 

Artikel opdateret den 12.04.23

Relateret indhold