Hvilke aktiviteter støtter IKUF?

IKUF yder støtte til efteruddannelse, hvor medarbejderen benytter sin overenskomstmæssige ret til at holde fri uden løn fra virksomheden. IKUF yder ligeledes støtte til aftalt uddannelse.

Når der er tale om selvvalgt uddannelse, er det medarbejderen, som søger og modtager støtten fra IKUF. I tilfældet med aftalt uddannelse, er det virksomheden, som søger og modtager støtten. Der skal altid ansøges om støtte, før uddannelsesaktiviteten påbegyndes.

Selvvalgt uddannelse

IKUF støtter medarbejderens selvvalgte uddannelse, som retter sig mod at være beskæftiget på dækningsområdet for Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst.

Det er en betingelse for at opnå støtte, at virksomheden ikke betaler hverken hel eller delvis løn under efteruddannelsen. Dette krav gælder dog ikke, hvis medarbejderen er fritstillet.

Overenskomstparterne har udarbejdet en positivliste over selvvalgt uddannelse. Denne positivliste kan ses på www.ikuf.dk. Der kan dog også søges om støtte til efteruddannelse, som ikke optræder på positivlisten. I sådanne tilfælde må påregnes en længere ekspeditionstid, når ansøgningen behandles. For aktiviteter på positivlisten vil medarbejderen normalt modtage svar fra IKUF-sekretariatet i løbet af ganske få dage.

Aftalt uddannelse

Overenskomstparterne har lavet en særlig positivliste, som er knyttet til mulighederne for støtte til aftalt uddannelse. Denne positivliste kan ligeledes ses på www.ikuf.dk.

Det er en betingelse for at opnå støtte, at der på virksomheden er indgået en rammeaftale om at arbejde med aftalt uddannelse. Ligeledes skal aktiviteten være en del af medarbejderens uddannelsesplan. Denne plan skal beskrive et uddannelsesforløb, som retter sig mod at medarbejderen opnår et formelt uddannelsesløft, f.eks. fra ufaglært til faglært niveau.

Der er med overenskomstfornyelsen i 2023 dog indført mulighed for at søge om støtte til screeningen forud for FVU-undervisning eller realkompetencevurderingen forud for en voksenerhvervsuddannelse, før der oprettes en uddannelsesplan for medarbejderen. 

Positivlisten for aftalt uddannelse beskriver nogle uddannelsesmuligheder, som afhænger af, hvilket uddannelsesløft medarbejderen bevæger sig i retning af.

Relateret indhold