Lokal ordning på virksomheden

Virksomheden kan beslutte at have lokal administration af IKUF-midlerne, hvis en række betingelser er opfyldt.

Virksomheden skal opfylde følgende to betingelser:

  • have uddannelsesudvalg
  • pr. 1. oktober have mere end 100 ansatte, som er omfattet af Industriens Overenskomst og/eller Industriens Funktionæroverenskomst.

Reglerne om uddannelsesudvalg fremgår af

  • Industriens Overenskomst § 43, stk. 3 og 5
  • Industriens Funktionæroverenskomst bilag 9.

Det er virksomheden, som beslutter, om den ønsker at benytte sig af muligheden for at etablere en lokal ordning. Der skal således ikke indgås lokalaftale herom. Men virksomheden skal registreres for ikke at blive opkrævet af den centrale fond.

En lokal ordning kan godt dække flere CVR-numre. Den lokale ordning dækker samtlige medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst på pågældende CVR-nummer.

Med lokal administration påtager virksomheden sig opgaven med at administrere ordningen og afholder de udgifter, som er forbundet hermed. Med en lokal ordning opkræves virksomheden ikke bidrag til IKUF, men modtager information fra Industriens Pension Service om, hvor mange midler som skal afsættes lokalt.

Anvendelsen af midlerne i den lokale ordning er knyttet til medarbejdernes deltagelse i selvvalgt uddannelse, hvorunder der ydes op til 100 pct. løn. 

Virksomheder med lokal administration af IKUF-midlerne skal en gang årligt afrapportere til bestyrelsen for IKUF om brugen af midlerne i den lokale ordning. Virksomheden bliver kontaktet, når denne afrapportering skal finde sted.

Lokal eller central fond

Hvis virksomheden ønsker at etablere lokal administration af IKUF-midlerne skal der rettes henvendelse til DI.

Tilsvarende skal virksomheder, som ønsker at overgå fra at have lokal administration til at blive en del af den centrale IKUF, rette henvendelse til DI.

I begge tilfælde skal henvendelse til DI ske senest 1. november med henblik på overgang fra førstkommende kaldenderår. 

Relateret indhold