Hvad er en kompetenceudviklingsfond?

Overenskomstfornyelsen i 2007 førte til, at der på stort set alle overenskomstområder blev etableret kompetenceudviklingsfonde. Tanken bag etableringen af fondene er et ønske om at styrke efteruddannelsesindsatsen.

Kompetenceudviklingsfondene var et element i den samlede overenskomstfornyelse og supplerer andre bestemmelser i overenskomsterne om kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Et fælles træk ved kompetenceudviklingsfondene er,

  • at virksomhederne betaler bidrag til fondene.
  • at medarbejderne får adgang til frihed til selvvalgt uddannelse med støtte fra fondene.

En række af fondene yder ligeledes støtte til aftalt uddannelse. 

Forskelligheder

Der er forskel på, hvad de forskellige fonde yder støtte til. Det er derfor væsentligt at være opmærksom på, hvilken overenskomst de enkelte medarbejdere er omfattet af, idet dette er bestemmende for støttemulighederne.

Ligesom der er forskel på, om medarbejderen, virksomheden eller begge kan søge om støtte afhængigt af overenskomsten.

De forskellige kompetenceudviklingsfonde administreres i forskelligt regi. Det betyder bl.a., at der er forskel på, om der skal søges om støtte før eller efter gennemførelsen af uddannelsesaktiviteten, men også at ansøgning skal ske via forskellige platforme. 

Medarbejderen skal være omfattet af overenskomst

Det er medarbejdere omfattet af overenskomster med kompetenceudviklingsfondsbestemmelser, som kan opnå støtte til efteruddannelse. Ved selvvalgt uddannelse er der krav om seks måneders anciennitet i virksomheden (anciennitetskravet blev ændret ved overenskomstfornyelsen i 2014).

Anciennitetskravet for adgang til støtte til aftalt uddannelse kan være et andet og fremgår af overenskomsten.

Bidrag og udbetalinger

Med virkning fra 1. april 2008 har virksomhederne for medarbejdere omfattet af en overenskomst med reglerne om kompetenceudviklingsfond indbetalt et bidrag til den kompetenceudviklingsfond, der måtte være aftalt på det pågældende overenskomstområde. 

Udbetaling fra mange af kompetenceudviklingsfondene har fundet sted med virkning fra den 1. januar 2009 og omfatter uddannelsesaktiviteter, som er gennemført efter denne dato.

Enkelte fonde har dog valgt først at starte udbetalingerne på et senere tidspunkt.

Administratorer

Udbetaling af støtte fra kompetenceudviklingsfondene knyttet til de overenskomster, som DI er part i, varetages af en række administratorer. De største administratorer finder du link til her.

Kompetencefonde hos PensionDanmark Industriens Kompetenceudviklingsfond - IKUF Kompetenceudviklingsfonden knyttet til Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service

Artikel opdateret den 12.04.23

Relateret indhold