VEU-godtgørelse og SVU

Medarbejdere har i en række tilfælde adgang til løntabsgodtgørelse, når de deltager i voksen- og efteruddannelse i det offentlige system.

Der findes to lovregulerede løntabsgodtgørelser:

  • Løntabsgodtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse) og
  • Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU).

Godtgørelserne er knyttet til deltagelse i forskellige typer af efteruddannelse.

VEU-godtgørelsen er knyttet til deltagelse i AMU-kurser, mens SVU'en er knyttet til deltagelse i almen voksenuddannelse eller videregående uddannelse. For begge godtgørelsers vedkommende er der yderligere afgrænsninger i målgruppen samt krav til tilrettelæggelsen af kurserne.

Fælles for godtgørelserne er, at de kompenserer for, at medarbejderen ikke kan udføre sit arbejde pga. deltagelse i efteruddannelse.

Begge typer af godtgørelser kan udbetales til virksomheden.

Læs mere

Se yderligere information om VEU-godtgørelse på virk.dk og om SVU hos Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Se mere om VEU-godtgørelse på virk.dk Se mere om SVU på svu.dk

Artikel opdateret den 03.11.22

Inge Steen Mikkelsen

Inge Steen Mikkelsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3851
  • Mobil +45 2949 4613
  • E-mail inm@di.dk

Relateret indhold