Faglært som voksen

Allerede ansatte medarbejdere med praktisk erfaring fra et jobområde vil typisk kunne blive faglærte gennem et afkortet forløb.

Erhvervsuddannelsesloven indeholder særlige bestemmelser for voksne, som begynder deres uddannelse, efter de er fyldt 25 år. Sådanne voksne gennemfører deres uddannelse som et euv-forløb (erhvervsuddannelse for voksne).

I mange overenskomster er der særlige bestemmelser for aflønning af voksne elever og lærlinge. Disse bestemmelser indebærer, at den voksne i en række tilfælde vil have krav om en aflønning som ufaglært under sin uddannelse. Ligesom for unge elever og lærlinge er det uddannelsesområdets overenskomst, som afgør, hvordan den voksne skal aflønnes. 

For voksne lærlinge og elever kan der være adgang til løntilskud fra jobcenteret i forbindelse med praktikdelen af uddannelse. Adgang til dette løntilskud forudsætter dog, at den voksne som minimum får en løn, som svarer til lønnen for en ufaglært inden for området.

Der kan også være mulighed for at søge tilskud til at uddanne faglærte inden for udvalgte erhvervsuddannelser i en række kompetenceudviklingsfonde. Det gælder f.eks. Industriens Kompetenceudviklingsfond, IKUF. Tjek den relevante kompetenceudviklingsfond (den overenskomst I er omfattet af).

Anerkendelse som faglært

Medarbejdere, som er omfattet af Industriens Overenskomst, kan opnå anerkendelse som faglærte i et parallelt system. En sådan anerkendelse forudsætter, at virksomheden anbefaler, at medarbejderen opnår faglig anerkendelse. Virksomheden står således på mål for, at medarbejderen har kompetencer svarende til en faglært inden for området.

DI og Dansk Metal har også aftalt en mulighed for at få udstedt et supplerende uddannelsesbevis, hvis medarbejderen i forvejen har et svendebrev inden for jern- og metalområdet. 

For medlemmer

I dybden med

Her finder du ansøgningsskemaer til faglig anerkendelse og supplerende uddannelsesbevis.

Birgitte Winge

Birgitte Winge

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3893
  • Mobil +45 2949 4658
  • E-mail biw@di.dk

Relateret indhold