Rekruttering af lærlinge og elever

Der er mange elementer i at tiltrække og fastholde lærlinge og elever i dag. Flere virksomheder og brancher oplever, at det er blevet sværere at få fat i dem, de gerne vil have. Derfor kan det være nødvendigt at gøre sig nøje overvejelser om - eller udarbejde en strategi for - hvordan jeres virksomhed får fat i nye lærlinge og elever.

Rekrutteringskanaler

Der er flere måder at finde elever på, f.eks. gennem:

  • Praktikpladsen.dk     
  • Den relevante erhvervsskoles lære- og praktikpladskontor. Spørg, om de kan hjælpe med at finde en elev.
  • Jobportaler     
  • Sociale medier
  • Egen hjemmeside
  • UU-centre     

Find 10 gode råd til at få fat i flere lærlinge og elever her.

Husk at bruge Lærepladsen.dk

Lærepladsen.dk er en hjemmeside fra Børne- og Undervisningsministeriet, hvor virksomheder og elever kan finde hinanden.

DI opfordrer til at man lægger sine ledige praktikpladser på siden, da det er en gratis mulighed for at få synliggjort virksomhedens ønske om elever.

Efter indførelsen af praktikplads-AUB er det særlig vigtigt, da opslag af ledige praktikpladser på praktikpladsen.dk er en forudsætning for at kunne søge om nedsættelse af et evt. merbidrag. Læs mere her.

Fasthold de unge

Når I har fået ansat en lærling eller elev, er det vigtigt at sikre, at det bliver et vellykket uddannelsesforløb - ikke mindst i forhold til at kunne fastholde den unge. Det vellykkede forløb starter allerede i rekrutteringen af den unge.

Ungdomskulturen og de unge ændrer sig - og det gør de unges forventninger til en praktik- og arbejdsplads også. Som virksomhed er det vigtigt at være opmærksom på den unges forventninger, og hvad I kan tilbyde den unge.

Det er vigtigt at få synliggjort og afstemt forventningerne - både de forventninger I har til eleven, og de forventninger eleven har til jeres virksomhed. Og hvad det indebærer at være elev.

Tag godt imod eleven

  • Sørg for at eleven har en kontaktperson fra starten
  • Planlæg et klart uddannelsesforløb for eleven - og gennemgå det, så formålet med de forskellige opgaver bliver klart for eleven

 

Birgitte Winge

Birgitte Winge

Chefkonsulent

Mette Louise Pedersen

Mette Louise Pedersen

Chefkonsulent

Relateret indhold