Vi rådgiver dig

Sådan kommer du i gang med lærlinge og elever

Uddannelse af lærlinge og elever kan sikre, at jeres virksomhed har kvalificerede medarbejdere i fremtiden. Her kan I se, hvordan  I kommer i gang.

Elever og lærlinge er unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse, for eksempel som mekaniker, industritekniker, tømrer, sekretær, procesoperatør eller chauffør.

Virksomhed og elev indgår en uddannelsesaftale for uddannelsesforløbet. Den omfatter både oplæringen og de skoleophold, der er under uddannelsen. Virksomheden har ansvaret for, at eleven når de mål, der er for uddannelsen.

Sådan kommer du i gang

Kort fortalt skal du gøre følgende:

 • Find den relevante uddannelse
 • Bliv godkendt som oplæringsvirksomhed
 • Find jeres lærling/elev. 
 • Indgå uddannelsesaftale med lærling/elev

Og så kan uddannelsesforholdet starte.

Find uddannelsen

DI har udarbejdet en række brancheoversigter, der kan give inspiration til at finde de relevante lærlinge og elever til jeres virksomhed. Oversigterne finder du  her

Hvis du er i tvivl om, hvilken uddannelse der er relevant for din virksomhed, kan du også kontakte den nærmeste erhvervsskole for vejledning.

Du kan også læse mere om uddannelserne på Uddannelsesguiden.

Bliv godkendt som oplæringssted

Jeres virksomhed skal godkendes som oplæringssted, før I kan indgå en uddannelsesaftale med en lærling/elev. 

I kan ansøge om at blive godkendt via lærepladsen.dk, eller I kan kontakte en erhvervsskole. I kan også kontakte det relevante faglige udvalg eller hente godkendelsesskemaet på deres hjemmeside.

Det kan være en god idé at henvende sig til skolen under alle omstændigheder for at få afklaret eventuelle spørgsmål. 

Læs mere her.

Find jeres lærling/elev

Det er vigtigt, at I synliggør jeres praktikpladser. Det gør I bl.a. ved at slå dem op på lærepladsen.dk.

I kan også finde jeres lærling/elev via netværk, annoncering, erhvervsskolen, i et praktikcenter eller blandt jeres alledere ansatte medarbejdere. 

Få 10 gode råd nederst på siden.

Indgå uddannelsesaftale med lærling/elev

Blanketten til uddannelsesaftalen finder I på lærepladsen.dk, hos erhvervsskolen eller på undervisningsministeriets hjemmeside.

Den underskrevne aftale sendes til erhvervsskolen og er gyldig, når erhvervsskolen har registreret den. Aftalen gælder som ansættelsesbevis. 

Der gælder særlige regler for elevansættelser, bl.a. er aftalen principielt uopsigelig efter de første tre måneder, der er prøvetid. I prøvetiden kan både virksomhed og lærling/elev ophæve aftalen uden begrundelse. Derefter kan aftalen kun opsiges i helt særlige situationer.

Løn

Lærlingen/eleven skal have løn efter uddannelsesområdets overenskomst, uanset om I har overenskomsten eller ej. Løn omfatter også evt. pension m.m. Der kan gælde særlige regler for lærlinge/elever, der er fyldt 25 år, hvad angår løn og uddannelsens længde. Læs mere her.

Virksomheden betaler løn i hele perioden, også når eleven er på skole, men får refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) for skoleperioderne. Læs mere her.

 

Intro til erhvervs-uddannelser

Der er ca. 100 erhvervsuddannelser. De er bygget op af et grundforløb og et hovedforløb. På hovedforløbet veksler lærlingen/eleven mellem undervisning på en erhvervsskole og praktik i en virksomhed.

Uddannelsernes hovedforløb varer mellem 1½ og 5½ år. Lærlingen/eleven skal finde en praktikplads, inden hovedforløbet starter.

På mange uddannelser er det muligt for lærlinge/elever at komme i praktik i et praktikcenter, hvis de endnu ikke har fået en praktikplads.

10 gode råd

10 gode råd til at finde nye lærlinge og elever

 • Tjek, om I har ufaglærte i virksomheden, som I aktivt kan tilbyde at videreuddanne sig
 • Brug alle kanaler, når I søger – også portalen www.praktikpladsen.dk
 • Hold løbende kontakt med erhvervsskolerne – ikke bare den lokale erhvervsskole
 • Vær åben over for alle kandidater uanset alder, køn og etnicitet
 • Åbn dørene for samarbejder med folkeskoler – f.eks. gennem Åben Virksomhed
 • Tag imod erhvervspraktikanter fra de lokale grundskoler
 • Tilbyd fritids- og feriejob til unge – også dem i og fra gymnasiet
 • Tilbyd ufaglærte job til unge – også studenter, som holder sabbatår
 • Tag initiativ og byd ind, hver gang I møder en mulig lærling eller elev
 • Husk, at jeres nuværende lærlinge og elever er jeres bedste ambassadører.

Få mere at vide

Læs meget mere om at blive godkendt, om uddannelsesaftalen, og om løn og tilskud.

Lærlinge og elever
Birgitte Winge

Birgitte Winge

Chefkonsulent

Mette Louise Pedersen

Mette Louise Pedersen

Chefkonsulent

Relateret indhold