Værktøjskasse

Her finder du værktøjer, der gør det enkelt at lave gode læringsforløb for lærlinge og elever. Vi tilbyder forskellige værktøjer, som du kan tilpasse til din virksomheds behov.

Tiltrækning

Tips & tricks til sociale medier

Mange virksomheder bruger sociale medier til at gøre opmærksom på ledige lærepladser. Denne guide giver få, konkrete råd til, hvordan I kommer i gang med at bruge sociale medier til at finde jeres næste lærling.

Hent guide til sociale medier i PDF-form.

Forslag til indhold på sociale medier

Her finder I konkrete forslag til indhold og opslag på de sociale medier, I har valgt at bruge tid og kræfter på.

Læs mere om hvad I kan lægge op på eksempelvis jeres Facebook- og LinkedIn-profil her.

Sådan kommer din virksomhed på LinkedIn og Facebook

Opret virksomhedsprofil på LinkedIn og Facebook med denne korte guide.

10 tips til Facebook

Klik her for 10 tips til at få aktivitet på virksomhedens Facebook-profil. 

Rekruttering

Åbent hus – sådan gør du

Med et åbent hus-arrangement i virksomhed kan I gøre jeres ledige lærepladser synlige. Et åbent hus kan også bruges at gøre virksomheden synlig i lokalsamfundet eller gøre opmærksom på andre ledige stillinger, hvis det er det, I vil eller har brug for. Uanset formålet kan I bruge denne drejebog til at planlægge et åbent hus-arrangement.

Klik her.

Guide til uddannelsesmesser

I denne guide finder du tips og tricks til at få succes på uddannelsesmesser.

Klik her.

Tidlig aftale med lærling

Fra 2022 vil erhvervsskolerne blive målt på, at uddannelsesaftaler indgås tidligere og mens elever går på grundforløb 2 (GF2). Klik her for information om, hvad du skal være opmærksom på. 

Indgå uddannelsesaftaler på lærepladsen.dk

Nu kan virksomheder indgå uddannelsesaftaler direkte på lærepladsen.dk (det tidligere praktikpladsen.dk). På dette link ligger en trin-for-trin-guide til, hvordan I opretter en uddannelsesaftale. De sidste slides i guiden viser, hvordan I kan få overblik over de lærlinge og elever, I har i gang lige nu.

Er der brug for lidt ekstra ord på? Så se eller gense webinaret, hvor de mest almindelige funktioner bliver gennemgået af vores samarbejdspartnere fra Styrelsen for IT og Læring.

NB – screendumps i pdf-filen kan se lidt anderledes ud, end de gør på lærepladsen.dk. Det er, fordi sitet hele tiden udvikles.

En god start på læretiden

Sådan får du din lærling/elev godt om bord - kort version

Her kan I finde forslag til den lille smule ekstra, der får lærlingen til at føle sig velkommen fra underskrift til udløb af prøvetid. Klik her.

Sådan får du din lærling/elev godt om bord - lang version

Hvis I gerne vil i gang med et mere omfattende velkomstforløb end den enkle løsning, så kan I finde et forslag til forløbet på dette link.

Inspiration til den gode samtale

Her finder du forslag til gode samtaler med lærlinge og elever. Forslagene kan også bruges i meget små virksomheder og er enkel at gå til. Klik her.

Tak til Grundfos for inspiration.

Vurdering, evaluering og feedback

Vil I gerne arbejde meget systematisk med vurdering, evaluering og feedback, så kan I bruge dette opfølgningskema til vurdering af kvalifikationer, som både sætter tal og ord på lærlingens faglige udvikling og ståsted. Tak til Grundfos for inspiration til kvalifikationsvurderingsskema.

Klik her for vurderingsskema.

Lærlingehåndbog

En lærlingehåndbog kan være en del af jeres velkomst til nye lærlinge, samtidig med at I får givet konkrete, praktiske informationer om virksomheden og læretiden.

Vi har lavet en tjekliste over punkter, som kan være gode at have med i en lærlingehåndbog. Som virksomhed vælger I selv, om det skal gøres kort med fokus på praktiske informationer som f.eks. overenskomst, sygemelding og arbejdsmiljø, eller om det skal være langt med fortællinger om f.eks. virksomhedens historie og værdier, interne karrieremuligheder og husregler.

I vælger selv, om der skal være en håndbog, og hvordan den skal se ud. Brug nogle eller alle emnerne. Skriv dem ned eller fortæl om dem. Det vigtigste er, at jeres nye lærling føler sig velkommen og ved, hvor og hvem han eller hun skal finde eller spørge om informationerne.

Og husk, at uddannelsesaftalen fortsat og altid er jeres vigtigste dokument.

Download et worddokument med alle temaerne her. Det er lige til at skrive og rette i ud fra de valg, I har taget i jeres virksomhed.

Tak til Bila A/S for samarbejde og inspiration.

Tema 1: Velkommen

 • En kort velkomst. Og måske lidt om, hvorfor I har en håndbog, og hvad lærlingen kan finde i den.
 • Virksomhedens historie og værdier. Hvor kommer vi fra, og hvor er vi på vej hen? Har virksomheden f.eks. tradition eller en vision for lærlinge?
 • Om uddannelse, ansvar og muligheder. Hvad kan du blive hos os? Hvad forventer vi af dig (pligter og rettigheder)? Og hvad hjælper vi dig med?

Tema 2: Introduktionsperiode

 • Kontaktpersoner. Nævn de to-tre vigtigste personer for en ny lærling. F..eks. praktikansvarlig, afdelingsleder, HR-person Hvem har ansvar for hvad? Gerne med navne, evt. med billeder.
 • Introduktionsprogram/introduktionsdag. Er der planlagt en rundvisning, morgenmad, hilse-på den første dag? Fortæl om det kort eller hav evt. et program, som I kan udlevere til lærlingen. Det er ikke vigtigt, om I bruger en time eller en uge på at introducere til virksomheden. Det vigtigste er at fortælle, hvad der skal ske.
 • Skal lærlingen rundt i flere afdelinger? Så fortæl gerne lidt om den første afdeling – hvem møder lærlingen – er der andre lærlinge, måske fra andre fag?
 • Uddannelsesplan. Hvis hele eller en del af uddannelsesforløbet er planlagt, så kan I udlevere en uddannelsesplan, som giver lærlingen et overblik over forløbet. Det kan sagtens være i et separat dokument.
 • Prøvetid. Måske det vigtigste for lærlingen: Hvilke opgaver er planlagt i prøvetiden? Er der planlagt samtaler undervejs, så lærlingen ved, hvordan han eller hun lever op til forventningerne? Hvordan og hvornår får lærlingen besked om, at prøvetiden er slut, og dermed om uddannelsesaftalen fortsætter eller ophører?
 • Faste samtaler. Bruger I faste samtaler f.eks. før og efter skoleophold, ved skift mellem afdelinger eller ved overgang til nyt læreår? Hvis I bruger I et særligt skema til det, så vedlæg gerne et eksempel.
 • Plejer I at besøge jeres lærlinge på et eller flere skoleophold? Så nævn det gerne.

Tema 3: Ansættelsesforhold

Mange virksomheder har allerede en personalehåndbog, som I kan finde inspiration til her: Personalehåndbog - DI (danskindustri.dk).

Hvis I udleverer jeres personalehåndbog til lærlinge, så husk, at lærlinge er en særlig personalegruppe, som ikke kan sammenlignes fuldt ud med de øvrige ansatte. Tjek derfor altid, om der står noget i personalehåndbogen, som ikke gælder for lærlinge. Og sørg også for klart at kommunikere det, der særligt gælder for lærlinge – de vigtigste emner er: 

 • Hvilken overenskomst er lærlingen dækket af? De fleste overenskomster indeholder særlige bestemmelser om lærlinge og elever. Det kan I blive klogere på her: Hvad er en overenskomst? - DI (danskindustri.dk).
 • Lærlingens løn efter uddannelsesområdets overenskomst. Løn er både grundløn og de øvrige lønbestemmelser i overenskomsten, f.eks. fritvalgslønkonto og feriefridage. Se mere om løn til lærlinge her: Elever og lærlinge - DI (danskindustri.dk)
 • Pension og forsikring. Overenskomsten bestemmer også, om lærlingen eller eleven har ret til pension og forsikringsordninger. Læs mere om reglerne her: Pension og forsikringer til elever og lærlinge - DI (danskindustri.dk)
 • Ferie. Lærlinge er omfattet af ferieloven, hvor der gælder særlige regler for dem. Hvor meget ferie en elev eller lærling har ret til, afhænger blandt andet af, hvornår på året lærlingen begynder i virksomheden. Bliv klogere her: Ferie for elever og lærlinge - DI (danskindustri.dk)
 • Persondata. Husk at orientere om, hvordan I behandler lærlingens/elevens personoplysninger. I kan finde regler om og inspiration her: Persondata - DI (danskindustri.dk) og her: Skabelon til samtykkeerklæring - DI (danskindustri.dk)
 • Arbejdsmiljø. Reglerne om arbejdsmiljø er skærpet for unge under 18 år, og der er forskellige krav i forhold til alder og undtagelser i forbindelse med uddannelse. Tjek, hvad den unge må arbejde med her: Unges arbejde - DI (danskindustri.dk). Husk, at en lærling skal informeres om reglerne på virksomheden, og at virksomheden har et skærpet ansvar for oplæring, instruktion og kontrol, når I har unge ansatte. Brug gerne DI’s arbejdsmiljørådgivning: Hvem er hvem i DI - DI (danskindustri.dk)
 • Transportudgifter i forbindelse med skoleophold. I mange overenskomster skal virksomheden betale for  lærlingens transportudgifter i forbindelse med skoleophold, hvis den samlede vej til og fra skole er mindst 20 km. Beskriv jeres egen procedure, så lærlingen ved, hvornår refusionen udbetales til ham/hende. Virksomheden kan få refunderet en del af transportudgifterne. Find reglerne her: Transportudgifter og refusion - DI (danskindustri.dk)
 • Skolehjem. Har lærlingen ret til at bo på skolehjem? Oplys navn på den eller de personer, lærlingen skal kontakte for at få planlagt opholdet på skolehjem. Find reglerne for skolehjem her: Reglerne for skolehjem - DI (danskindustri.dk)

Tema 4: Firmapolitikker og uskrevne regler

Især unge lærlinge, der ikke har haft et lønarbejde før, kan have brug for, at indforståede og især uskrevne regler og firmapolitikker er skrevet ned. Sørg også for at informere om, hvilke konsekvenser det har, hvis reglerne overtrædes. Nedenfor finder I de emner, som er mest oplagte at informere lærlingen om.

 • Mødetid. Hvornår forventer I, at lærlingen møder op, omklædt og klar til arbejde? Er mødetiden på virksomhedens adresse eller på en byggeplads, i et privat hjem eller et andet sted?
 • Hvordan møder vi kunden? Her kan I have enkle regler for mødet med private og andre kunder, så lærlingen husker, at han eller hun repræsenterer virksomheden. Det kan f.eks. være brug af (sikkerheds-) sko i private hjem, brug af mobiltelefoner, at rydde op efter sig mv.
 • Ryge-, alkohol- og/eller rusmiddelpolitik. Må der ryges i virksomheden – overhovedet, hvornår og hvor? Kan I drikke en fredagsøl, eller er virksomheden alkoholfri?
 • Regler for hjemmearbejde, hvis det er en mulighed. Det samme gælder brug af sociale medier.
 • Mobiltelefon, PC mv. Hvis lærlingen får en arbejdsgiverbetalt mobiltelefon, PC eller andre hjælpemidler, så orientér om jeres retningslinjer for brug af tingene.
 • Har I regler for brug af internet og e-mail? Så skal lærlingen/eleven og kende til dem.
 • Brug af privat mobiltelefon i arbejdstiden. Har I regler for det? Skal den være lydløs, eller må lærlingen besvare opkald/sms’er?
 • Udseende. Har I generelle regler eller regler for kundebesøg f.eks. om, at tatoveringer skal tildækkes, eller at piercinger skal fjernes
 • Antimobning, sexchikane og lignende. Orienter eleven eller lærlingen om jeres retningslinjer for den gode tone og adfærd på arbejdspladsen. Gør det helt klart, hvis I har nul-tolerance over for en bestemt type adfærd.
 • Kontrolforanstaltninger, advarsler og andre sanktioner. Har I en politik for f.eks. videoovervågning visse steder? Eller har I stikprøvekontrol af medarbejderne for at konstatere alkoholpåvirkning? Orienter lærlingen grundigt om disse regler.
 • Gør det klart, at det kan have konsekvenser for uddannelsesforløbet, hvis retningslinjerne overtrædes. Beskriv konsekvenserne præcist. Læs mere om advarsler m.v. her: Opsigelse - DI (danskindustri.dk)
 • Sygefravær. Fortæl hvordan, hvornår og til hvem lærlingen skal sygemelde sig og raskmelde sig igen – både i praktikperioden og ved sygdom under skoleophold. Find regler for sygdom/uarbejdsdygtighed her: Sygdom og uarbejdsdygtighed - DI (danskindustri.dk)
 • Pauser. Hvornår og hvor længe holder medarbejderne pause på virksomheden? Find viden, inspiration og regler om arbejdstid og pauser her: Arbejdstid - DI (danskindustri.dk) og her: Pauser - DI (danskindustri.dk)

Find flere forslag og inspiration til, hvordan I kan formulere jeres egne regler og retningslinjer om firma- og personalepolitikker, persondata og kontrolforanstaltninger på dette link: Persondata, personalepolitik og kontrolforanstaltninger - DI (danskindustri.dk).

Mere inspiration – gode links
I kan finde inspiration til og viden om andre temaer her:

Mangler du et værktøj?

Giv os et kald, hvis du har en ide der gør det nemmere at uddanne lærlinge og elever.

Heike Hoffmann

Heike Hoffmann

Chefkonsulent