Praktik i udlandet

Det kan være en god idé at sende sin lærling eller elev på praktikophold i udlandet. Der findes forskellige ordninger, der giver økonomisk støtte til sådanne ophold.

PIU-ordningen gælder for lærlinge og elever, der kommer i praktik i udlandet. Det kan f.eks. være en udstationering af eleven i en del af praktiktiden. Ordningen gælder hele verden, og det er Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), der udbetaler den økonomiske støtte. AUB dækker for eksempel:

  • Forskellen mellem den danske overenskomstmæssige elevløn og den udenlandske løn
  • Rejseudgifter - til og fra udstationeringsstedet
  • Rejseudgifter - ved obligatoriske skoleophold i Danmark  (og i visse tilfælde ferie)
  • Flytteudgifter - til og fra udstationeringsstedet

Forudsætningen er, at praktikopholdet er af mindst en måneds varighed, at eleven skal have en uddannelsesaftale med en dansk arbejdsgiver under hele udstationeringsperioden og skal være omfattet af reglerne for den danske uddannelsesaftale.

Herudover skal eleven under udstationeringen have en samlet løn, der svarer til en overenskomstmæssig dansk elevløn.

Hvis I overvejer at sende jeres elev i praktik i et andet land, kan I kontakte Styrelsen for International Uddannelse, der kan oplyse om muligheder for støtte. Styrelsen har også udgivet en informativ pjece til arbejdsgivere om PIU-ordningen. Den findes i både en dansk og en engelsk udgave, se link nedenfor. 

Mere information

Få overblik med pjecen til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever. I kan også læse mere om tilskud på AUB's hjemmeside. Det er også her, I finder ansøgningsblanketter, når I skal søge refusion for udgifter, I kan få støtte til.

Pjece om PIU-ordningen AUB - tilskud og blanketter

Artikel opdateret den 01.04.22

Relateret indhold