Forskellige typer uddannelsesaftaler

Der findes forskellige muligheder for at indgå en uddannelsesaftale. Den almindelige uddannelsesaftale dækker hele uddannelsesforløbet, men der er også mulighed for at indgå f.eks. en kort uddannelsesaftale og en kombinationsaftale.

Den almindelige uddannelsesaftale

Uddannelsesaftalen dækker hele uddannelsesforløbet forstået som hovedforløbet. Grundforløbet kan også være omfattet af uddannelsesaftalen, hvis virksomheden og lærlingen/eleven indgår aftale om det, men det er ikke et krav.

Virksomheden har det fulde uddannelsesansvar.

Kort uddannelsesaftale

En kort aftale er muligheden for at indgå en uddannelsesaftale for en kortere del af uddannelsesforløbet. En kort aftale skal omfatte mindst én skoleperiode og en praktikperiode.

En kort aftale er en mulighed for den virksomhed, der ikke kan eller ønsker at binde sig for et helt uddannelsesforløb fra starten.

Nye regler, der gælder fra 1. januar 2022, betyder, at det kun er muligt at indgå en kort uddannelsesaftale mellem samme virksomhed og samme lærling/elev én gang. I særlige tilfælde er det muligt at få en dispensation og dermed kunne indgå en kort aftale med samme lærling/elev to gange. Det er det faglige udvalg, der undtagelsesvis kan give dispensation til yderligere én kort aftale.

Virksomheden har kun det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for lærlingen/eleven i den periode, uddannelsesaftalen løber.

Hvis eleven ikke får en ny uddannelsesaftale, når den korte aftale udløber, har eleven ret til at blive optaget i skolepraktik, hvis den valgte uddannelse bliver udbudt med skolepraktik, og hvis eleven opfylder kriterierne.

De nye regler, der gælder fra 1. januar 2022, omfatter også lærlinge/elever, som er begyndt på en uddannelse inden 1. januar 2022, men som ikke har indgået en kort aftale med en virksomhed inden 1. januar 2022.

For virksomheder, der har indgået en kort aftale med en lærling/elev inden 1. januar 2022 gælder følgende:

  • Virksomheder, der har indgået to korte aftaler med samme lærling/elev inden 1. januar 2022, kan indgå en kort aftale med lærlingen/eleven efter 1. januar 2022, hvis det faglige udvalg giver dispensation til endnu en kort aftale.
  • Virksomheder, der har indgået én kort aftale med en lærling/elev inden 1. januar 2022, evt. til påbegyndelse efter den 1. januar 2022, kan efter den 1. januar 2022 indgå endnu en kort aftale med samme lærling/elev samt evt. endnu en kort aftale med samme lærling/elev på baggrund af en dispensation fra det faglige udvalg.

Ny mesterlære

Ny mesterlære er en uddannelsesaftale, der omfatter hele uddannelsesforløbet. I ny mesterlære indledes uddannelsen med praktisk oplæring i virksomheden istedet for, at eleven følger et grundforløb. Oplæringen kan suppleres med kortere skoleophold, der aftales nærmere med erhvervsskolen. Mesterlæreordningen forlænger ikke uddannelsens samlede varighed.

Virksomhederne bør være særligt opmærksomme på, at de har det fulde uddannelsesansvar. Den direkte start i virksomheden betyder, at der er et særligt behov for, at virksomheden inden for de første tre måneders prøvetid gennemfører en reel vurdering af, om elevens kompetencer og holdninger til uddannelsen står mål med kravene i et normalt uddannelsesforløb - afsluttet med svendeprøve. 

Kombinationsaftaler

En kombinationsaftale indgås, hvis flere virksomheder går sammen om at uddanne en elev. Det kan være, fordi de enkelte virksomheder ikke kan godkendes til - eller ikke ønsker at påtage sig - et helt uddannelsesforløb, eller at flere virksomheder ønsker at dele en elev.

Hver virksomhed indgår en selvstændig delaftale med eleven og er juridisk og uddannelsesmæssigt ansvarlig for sin del. Alle virksomhederne skal være godkendt til den pågældende del af uddannelsen. Alle delaftalerne skal foreligge fra uddannelsens start, og de enkelte delaftaler indgås på hver sin aftaleformular. Det skal fremgå af uddannelsesaftalen, hvilke perioder den enkelte virksomhed er ansvarlig for.

Restaftaler

Virksomheden kan indgå restaftaler med elever, der enten er i skolepraktik eller har gennemført en del af deres uddannelse hos en anden arbejdsgiver. 

Dokumenter til uddannelsesaftaler

På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du hente blanketter og vejledninger til indgåelse og ophævelse af uddannelsesaftaler. Du kan også benytte disse links:

Uddannelsesaftale Vejledning til uddannelsesaftale Tillæg til uddannelsesaftale Vejledning til tillæg om uddannelsesaftale Ophævelse af uddannelsesaftale Vejledning til ophævelse af uddannelsesaftale Erklæring om delvis gennemførelse af oplæring Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Artikel opdateret den 01.04.23

Relateret indhold