Vi rådgiver dig

Tidlig indgåelse af uddannelsesaftale

Erhvervsskolerne bliver fra 2022 som noget nyt målt på, at uddannelsesaftaler bliver indgået, mens eleverne går på grundforløb 2 (GF2). Det vil betyde et øget fokus på, at eleverne får en uddannelsesaftale tidligere, end de fleste gør på nuværende tidspunkt, og at I som potentiel praktikvirksomhed kan opleve at få flere henvendelser om GF2-elever, der ønsker en læreplads.

Hvis I vil indgå en uddannelsesaftale med en elev under grundforløb 2, kan I her få information om, hvilke muligheder der er, og hvad de indebærer.

Tidligere indgåelse betyder ikke nødvendigvis øgede lønudgifter

Hvis I som virksomhed vælger at indgå en uddannelsesaftale, mens eleven går på grundforløbet, behøver det ikke betyde øgede udgifter til lærlingeløn. Uddannelsesaftalen skal underskrives, men ikke nødvendigvis påbegyndes, mens lærlingen stadig går på GF2.

Der er to muligheder ved indgåelse af uddannelsesaftale under grundforløbet:

  • Ansættelse efter grundforløb
  • Ansættelse under grundforløb

Ansættelse efter grundforløb (GF2)

Hvis virksomhed og elev indgår uddannelsesaftalen med start efter grundforløbet (GF2), skal virksomheden ikke betale løn under grundforløbet, men først når aftalen påbegyndes. Det er heller ikke et krav, at uddannelsesaftalen skal starte i umiddelbar forlængelse af det afsluttede grundforløb (GF2).

Når I udfylder uddannelsesaftalen, skal I under pkt. 3 skrive den dato, hvor lærlingen skal starte i virksomheden, og uddannelsesaftalen påbegyndes, mens I under pkt. 12 skriver den dato, hvor aftalen underskrives.

Ansættelse under grundforløb (GF2)

Uddannelsesaftalen kan omfatte en del af grundforløbet, hvis I som virksomhed ønsker det. Det indebærer, at I skal betale løn til lærlingen fra den dag, uddannelsesaftalen starter – altså også den del af grundforløbet, der er omfattet af uddannelsesaftalen, og hvor lærlingen går på skole. Virksomheden modtager refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) i de uger, hvor eleven er på skole.

Når I udfylder uddannelsesaftalen, skal I under pkt. 3 skrive den dato, hvor uddannelsesaftalen starter, og det er fra denne dato, lærlingen skal have løn.

Prøvetiden påvirkes ikke

Uanset om uddannelsesaftalen omfatter en del af grundforløbet eller først starter efter grundforløbet, så begynder prøvetiden først, når eleven/lærlingen starter i virksomheden, og aftalen kan derfor stadig ophæves inden for de første 3 måneder af praktiktiden uden begrundelse.

De nye mål for erhvervsskolerne

De nye mål for erhvervsskolerne betyder, at erhvervsskolerne skal sikre, at alle elever aktivt søger læreplads fra den dag, de starter på GF2, der typisk varer 20 uger. Der er desuden måltal for, hvor mange elever, der skal have indgået en uddannelsesaftale efter hhv. 15 uger på GF2 og ved afslutningen af GF2.  

Dokumenter til uddannelsesaftaler

På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du hente blanketter og vejledninger til indgåelse og ophævelse af uddannelsesaftaler. Du kan også benytte disse links:

Uddannelsesaftale Vejledning til uddannelsesaftale Tillæg til uddannelsesaftale Vejledning til tillæg om uddannelsesaftale Ophævelse af uddannelsesaftale Vejledning til ophævelse af uddannelsesaftale Erklæring om delvis gennemførelse af oplæring Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Artikel opdateret den 22.03.22

Emil Daugaard

Emil Daugaard

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4640
  • Mobil +45 6088 2888
  • E-mail emda@di.dk

Relateret indhold